SPACETALK fortrolighedspolitik

Updated: 22 April 2021

Vi er Spacetalk Holdings Pty Ltd (Spacetalk) og dets britiske datterselskab SPACETALKWATCH UK Ltd (STW). Vi sælger Spacetalk-uret og tilhørende enheder direkte eller indirekte gennem forhandlere og distributører i Australien, New Zealand, Storbritannien og i hele EU. Fortrolighedspolitikken forklarer, hvordan vi indsamler, bruger, videregiver og beskytter information, der gælder for vores tjenester for Spacetalk ur-brugere, ejere og besøgende på vores hjemmeside www.spacetalkwatch.com and www.spacetalkwatch.co.uk og brugere af vores tilhørende mobil- og softwareapp, Spacetalk-appen. Vi forstår, at du betror os dine oplysninger, når du bruger vores produkter og tjenester - vi er forpligtet til at beholde den tillid. Dette starter med at hjælpe dig med at forstå vores fortrolighedspraksis og dine valg vedrørende disse oplysninger, heriblandt for Spacetalk ur-brugere i Det Europæiske Økonomiske samarbejdsområde (EØS) EU’s generelle databeskyttelsesregulering 2016/679 (GDPR), for brugere i Storbritannien UK-GDPR og for australske brugere, i overensstemmelse med Privacy Act 1988 (Cth) (AustralienPrivacy Act) hvor anvendelig.

Intet er mere vigtigt for os en vores kunders sikkerhed og privatliv. Vi tager alle ansvarlige skridt for at sikre at data i vores besiddelse eller kontrol opbevares sikkert og ikke misbruges. At gøre vores kunder opmærksomme på vores fortrolighedspolitik er en del af vores forpligtelse til at give dig den bedst mulige service, så tag gerne et øjeblik til at læse den følgende politik igennem og få at vide, hvordan vi håndterer persondata.

Indehavere af forældremyndighed, værge eller andet juridisk ansvar er ansvarlige for at tage hensyn til bæreren af uret eller personen i deres omsorgs privatliv, og for at give samtykke som ønsket for dem.

Vi vedligeholder og gennemgår regelmæssigt denne fortrolighedspolitik og tager rimelige skridt for at overholde Australiens fortrolighedspolitik, UK-GDPR, GDPR og anden EU-lovgivning, alt i det omfang det er relevant, og så vidt det er rimeligt praktisk under forholdene for vores forretning. For at sikre at dine personlige oplysninger forbliver fortrolige, kommunikerer vi denne fortrolighedspolitik til alle vores ansatte og gør fortrolighedspolitikken let tilgængelig for alle kunder, klienter og tjenesteudbydere.

Bemærk venligst at kursiverede ord og fraser i denne fortrolighedspolitik har de betydninger, der er tilskrevet dem i den australske fortrolighedspolitik og/eller GDPR og UK-GDPR.

OM SPACETALK’S SYSTEMER

Spacetalk™-app og Spacetalk™ er fuldt ejet af Spacetalk Holdings Pty Ltd, og denne forretning er et fuldt ejet datterselskab af Spacetalk Limited, et offentligt aktieselskab noteret på Australian Stock Exchange (ASX virksomhedskode: SPA) ABN 93 091 351 530. Til dette formål og andre relaterede politikker er STW og Spacetalk fælles dataansvarlige.

DE PERSONDATA VI INDSAMLER, BEHOLDER OG BRUGER

Vi indsamler kun persondata fra dig, hvis det er rimeligt nødvendigt for at levere tjenester til dig. Vi indsamler kun persondata til de formål, vi underrettede dig om eller et relateret formål, som med rimelighed kan forventes eller med din tilladelse.

Persondata vi muligvis indsamler og opbevarer inkluderer:

 1. Personlig information: fornavn, efternavn, fødselsdato, køn, brugernavn, eller lignende identifikator og titel
 2. Kontaktdata: faktureringsadresse, e-mailadresse eller telefonnumre
 3. Tredjepartskontaktdata: navn (eller kaldenavn), telefonnummer og foto (valgfrit)
 4. Finansielle data: betalingskortoplysninger
 5. Transaktionsdata: oplysninger om betalinger til og fra dig og andre detaljer om produkter og services, du har købt hos os
 6. Enhedsdata: Telefonnummer, IMSI, Enheds-ID, netværksoplysninger, anmodningslogfiler og chatnavne
 7. Profildata: brugernavn, adgangskode, sikkerhedskode og præferencer
 8. Lokationsdata: Geografisk lokationsdata og sikkerhedszone-parametre (Med nogle af vores produkter, såsom Spacetalk™, indsamler vi den geografiske placering af smartphone eller smartwatch. Disse data kan blive brugt til at lokalisere bæreren af enheden. Lokationsdata indsamles udelukkende med det formål at hjælpe forældre og værger med at kende placeringen af bæreren af uret, med udtrykkeligt eller implicit samtykke fra den person. Tjenesterne omhandler placering, så for at kunne fungere skal tjenesterne kende din placering. Når du åbner og bruger/interagerer med vores tjenester på en mobilenhed, et ur eller besøger en af vores hjemmesider, bruger vi placeringsoplysningerne fra din mobil eller dit ur eller andre sporingsenheder til at skræddersy serviceoplevelsen til din nuværende placering (vi viser dig din placering). Tjenesterne bruger muligvis også din mobilenheds baggrundslokation til at levere tjenesterne. Hvis du har baggrundslokation slået til, vil tjenesterne, fra tid til anden, informere os om din enheds lokation, selv hvis du ikke direkte interagerer med tjenesterne. Hvordan vi indsamler disse data er detaljeret beskrevet nedenfor. Hvor vi indsamler brugerdata, vil vi gøre det i overensstemmelse med de relevante Apple App Store og Google Play Store krav.)
 9. Sundhedsoplysninger (følsom information): vægt, gennemsnitligt aktivitetsniveau, bevægelse/fysisk formåen, medicinske tilstand, medicin/recepter.
 10. Vi indsamler kun følsomme oplysninger om dig, hvis det anses for nødvendigt for os at indsamle sådanne oplysninger, for at vi kan udføre vores funktioner og aktiviteter, og dit samtykke eller samarbejde er påkrævet ved lov, eller anden undtagelse i GDPR, UK-GDPR eller den australske fortrolighedspolitik gælder.

HVORDAN VI INDSAMLER DINE PERSONOPLYSNINGER

Vi indsamler generelt ovenstående personoplysninger direkte fra dig. Vi indsamler personoplysninger fra dig på forskellige måder, såsom når du kommunikerer med os, når du udfylder en ansøgning, formular eller undersøgelse, hvis du ansøger om et job hos os, hvis vi leverer et produkt eller tjeneste til dig, eller når du deltager i en af vores aktiviteter. Vi beholde muligvis også alle beskeder, du sender via tjenesten. Vi beholder muligvis også faldrapportering (tid og hastighed ved faldhændelser). Vi bruger disse oplysninger til at betjene, opretholde og levere tjenester og funktioner til dig. Vi bruger muligvis også disse oplysninger til at kommunikere med dig og løse eventuelle problemer, du måtte opleve med tjenesterne.

Vi indsamler muligvis også data og personlige oplysninger om enkeltpersoner fra tredjeparter og automatisk, herunder gennem webservere og lokationsdata (som yderligere beskrevet nedenfor):

Hjemmesideservere: Når du tilgår vores hjemmeside og online tjenester, indsamles webserverdataene som angivet ovenfor. Vi anbefaler, at Google Analytics demografi- og interesserapportering må bruges til at udvikle specifikke tilbud og annoncering fra tid til anden.

Lokationsdata: vi indsamler disse data på forskellige måder, herunder:

 • Global Positioning System (GPS);
 • Wi-Fi netværk i nærheden;
 • Mobilmast-triangulation;
 • Nærfeltskommunikation;
 • RFID.

Vi sender lokationen af bærerens enhed til vores servere, når du parrer enheden med en Spacetalk-app brugerkonto og giver enheden adgang til lokationstjenester. Vi tager fortroligheden af brugerens placering alvorligt.

Bemærk venligst, at vi opbevarer eller transmittere faktiske lokationsoplysninge væk fra selve enheden på vores servere, og graden af nøjagtighed som lokationsoplysningerne er gemt med, er den samme som den, der er tilgængelig for indehaveren af forældreansvaret gennem Spacetalk-appen.

WEBSTEDS-COOKIES

Når du bruger og tilgår vores websteder, kan vi placere en række cookiefiler i din webbrowser. Vi bruger cookies til at hjælpe os med at genkende dig, forbedre din oplevelse, øge sikkerheden og måle brugen af vores tjenester. Vi kan også bruge cookies til at sikre, at indhold fra vores websteder præsenteres på den mest effektive måde for dig og din computer eller mobilenhed, og til at muliggøre visse funktioner i tjenesten, f.eks. til at muliggøre levering af annoncer.

Vores cookiepolitik beskriver de typer cookies, vi bruger til at køre vores service og dine valgmuligheder, når det kommer til cookies. Vores nuværende cookiepolitik kan ses og downloades på vores hjemmeside www.spacetalkwatch.com.

Hvis du har spørgsmål vedrørende fravalg af indsamling af cookies eller andre sporings-/optagelsesværktøjer, kan du kontakte os direkte på privacy@spacetalkwatch.com.

FORMÅLENE MED HVORFOR VI INDSAMLER, GEMMER, BRUGER OG VIDEREGIVER PERSONDATA

Vi indsamler persondata, som er nødvendige for en eller flere af vores funktioner, som beskrevet ovenfor og herunder til at:

 • vedligeholde din konto og kontaktdetaljer;
 • give dig mulighed for downloade og købe vores produkter og tjenester;
 • behandle transaktioner og informationer relateret til slutbrugeren, herunder bekræftelser og fakturaer;
 • kommunikere med dig;
 • give dig adgang til beskyttede dele af hjemmesiden;
 • verificere data mht. nøjagtighed eller fuldstændighed;
 • forbedre kvaliteten af vores tjenester og udvikle nye;
 • Hjælpe vores tjenester med at levere mere brugbar, tilpasset indhold såsom lokationssporing og børns belønningsprogrammer;
 • Holde dig opdateret om softwareopdateringer, tekniske opdateringer, sikkerhedsadvarsler og support og administrative beskeder;
 • sende marketingskommunikation til dig;
 • foretage undersøgelser for at bestemme brug og tilfredshed;
 • opdage, undersøge og forebygge potentielt ulovlige handlinger eller undladelser eller handlinger eller undladelser med potentiale til at overtræde vores fortrolighedspolitik eller enhver anden politik;
 • overholde vores juridiske forpligtelser;
 • kombinere eller samle dine personlige oplysninger med oplysninger, vi indsamler fra tredjeparter, og bruge dem til de formål, der er beskrevet i denne fortrolighedspolitik;
 • beskytte en persons rettigheder, ejendom eller sikkerhed;
 • kreditoplysningsformål; og
 • ethvert andet formål beskrevet i denne fortrolighedspolitik eller andre politikker.

Vi vil ikke bruge eller videregive disse oplysninger til et sekundært formål, medmindre du giver samtykke til, at vi gør det, eller vi under de involverede omstændigheder mener, at du med rimelighed vil forvente, at vi bruger eller videregiver oplysningerne til et sekundært formål, og at det sekundære formål er relateret til det primære formål.

I tilfælde af at vi opbevarer følsomme oplysninger om dig, vil vi kun videregive eller bruge disse oplysninger med dit samtykke, eller hvis brugen eller videregivelsen er direkte relateret til det primære formål.

Bemærk venligst at vi vil også bruge eller videregive dine personlige oplysninger eller følsomme oplysninger hvis vi er forpligtet til at gøre det ved lov eller en rets-/nævnskendelse; eller hvis vi har grund til at tro, at brug eller videregivelse af oplysningerne er nødvendig for en håndhævelsesrelateret aktivitet eller på baggrund af en håndhævelsesmyndighed, i hvilket tilfælde vi vil lave en skriftlig note om brug eller videregivelse eller anden undtagelse, der gælder under den australske fortrolighedslov, UK-GDPR, GDPR eller relevant EU-lovgivning om beskyttelse af personlige oplysninger.

JURIDISK GRUNDLAG FOR BEHANDLING AF PERSONLIGE OPLYSNINGER UNDER GDPR (for brugere i EØS)

For brugere i EØS, vil vi kun bruge og behandle din personlige oplysninger under følgende omstændigheder:

 • Hvor du har givet udtrykkeligt samtykke. Du har til enhver tid ret til at trække det samtykke tilbage, du har givet os, ved at kontakte os.
 • Hvor vi skal overholde en juridisk eller regulatorisk forpligtelse.
 • Hvor vi skal udføre den kontrakt, vi er ved at indgå eller har indgået med dig.
 • Hvor det er nødvendigt for vores legitime interesser (eller en tredjeparts interesser) og dine interesser og fundamentale rettigheder ikke tilsidesætter disse interesser. Afhængigt at situationen kan du trække dit samtykke tilbage ved at skrive en e-mail til privacy@spacetalkwatch.com. Hvor vi bruger dine oplysninger grundet en legitim interesse i at gøre det, har du ret til at gøre indsigelse mod denne brug. Hvis du gør dette, kan det dog betyde, at det ikke er muligt for dig at fortsætte med at bruge vores tjenester.

ANONYMITET OG PSEUDONYMITET

Spacetalk giver sine kunder mulighed for at handle anonymt eller ved at bruge et pseudonym, når det er rimeligt og praktisk muligt. Det er dog ikke muligt, hvis Spacetalk er forpligtet eller autoriseret ved lov eller andet instrument til at handle med kunder, der er identificeret korrekt; eller hvor det er upraktisk for os at handle med personer, der ikke har identificeret dem selv eller som foretrækker at bruge et pseudonym.

HVEM VIDEREGIVER VI DINE DATA TIL?

Fordi Spacetalk og STW er en del af en global forretning og gruppe af virksomheder, bliver information muligvis delt med andre relaterede forretningsenheder rundt om i verden. Informationer vil blive behandlet fortroligt og kun videregivet på grundlag af et behov for at vide det.

Data vil blive beskyttet i overensstemmelse med denne fortrolighedspolitik. Vi vil ikke udleje eller sælge dine oplysninger til tredjeparter udenfor Spacetalk og dets koncernselskaber (herunder eventuelt moderselskab, datterselskaber eller associerede virksomheder) uden dit samtykke, med undtagelse af det der er angivet i dette afsnit:

Vi arbejder med andre virksomheder, der hjælper os med at levere vores systemer og tjenester til vores kunder, og vi kan levere data til disse virksomheder med det formål at levere tjenesterne og produkterne til dig og facilitere vores interessere som angivet ovenfor. Disse tjenesteudbydere får kun adgang til dine oplysninger, i den grad det er nødvendigt til det formål vi har engageret tjenesteudbyderen i, og vil vi kræve, at sådanne tredjeparter overholder vores standarder og alle gældende love.

For at gøre det muligt for os at levere oplysninger om vores produkter og tjenester, kan vi videregive dine personlige oplysninger til at kreditrapporteringsbureauer eller andre tredjeparter. De data, vi kan videregive til kreditrapporteringsformål, inkluderer blandt andet:

 • det faktum at du har ansøgt om kredit og beløbet;
 • det faktum at vi er kreditudbyder for dig; og
 • betalinger der overskrider betalingsfristen og for hvilke inkassovirksomheden er startet.

Vi bruger muligvis også dine personoplysninger til at:

 • indhente en kreditrapport fra et kreditrapporteringsbureau, der indeholder personlige oplysninger om dig i relation til kommerciel kredit leveret af os;
 • indhente en rapport med information om dine kommercielle aktiviteter eller kommercielle kreditværdighed fra en virksomhed, der leverer oplysninger om en persons kommercielle kreditværdighed; og
 • indhente en rapport fra et kreditrapporteringsbureau og andre oplysninger i forbindelse med dine kommercielle kreditaktiviteter.

Vi kan også videregive dine personlige oplysninger til tredjeparter, som du udtrykkeligt beder os om at sende den personlige oplysninger til eller til tredjeparter, du giver samtykke til, at vi deler dine personlige oplysninger med.

HÅNDTERING AF UOPFORDREDE PERSONLIGE OPLYSNINGER

Hvis det skulle ske, at vi modtager personlige oplysninger om dig fra en anden kilde end dig, eller det er oplysninger givet af dig som vi ikke efterspurgte, forpligter vi os til indenfor en rimelig periode at afgøre, om vi kunne have anmodet om sådanne personlige oplysninger i overensstemmelse med, og hvor det er relevant, den australske fortrolighedspolitik, UK-GDPR eller GDPR og håndtere de uopfordrede oplysninger i overensstemmelser hermed.

HVOR VI OPBEVARER DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER

Du har ret til at vide, hvor dine personlige oplysninger bliver opbevaret.

Personer i Storbritannien

Alle dine personlige oplysninger gemmes i Storbritannien: De personlige oplysninger, vi indsamler fra dig, opbevares på sikre informationsteknologisystemer placeret i Storbritannien.

Personer i Den Europæiske Union og Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde

Alle dine personlige oplysninger gemmes i Storbritannien: De personlige oplysninger, vi indsamler fra dig, opbevares på sikre informationsteknologisystemer placeret i Storbritannien.

Personer i Australien og/eller New Zealand

Alle dine personlige oplysninger gemmes i Australien: Den personlige data, vi indsamler fra dig, gemmes på sikre informationsteknologisystemer placeret i Australien.

INTERNATIONAL OVERFØRSEL AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

Vi opererer globalt, og derfor er international overførsel af data et væsentligt element i vores forretningsdrift, eksempelvis kan vi gemme og behandle personlige oplysninger på en cloud-tjeneste, der hostes udenfor EU eller Australien i ethvert land, hvor vi eller vores partnere vedligeholder deres data.

Personer i Den Europæiske Union, Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og Storbritannien

For at kunne levere kundeservice eller lave fejlfinding af problemer, kan vi give leverandører og enkeltpersoner udenfor Europa og Storbritannien utilsigtet adgang til vores systemer.

Hvor vi giver adgang, sker det strengt under de europæiske databeskyttelsesregler, GDPR og UK-GDPR, og vores leverandører er også kontraktligt forpligtet til at overholde disse regler.

Vi har en streng udvælgelsesproces, og vi arbejder kun med datterselskaber og tjenesteudbydere, der kan tilbyde det samme sikkerheds- og databeskyttelsesniveau, som vi kan. Vi sørger for få en kontrakt underskrevet med hver tredjepart, der garanterer deres fortrolighed og dedikation til opbevaring af dine personlige oplysninger i overensstemmelse med gældende love.

Vi overfører muligvis også dine data oversøisk, eksempelvis hvis vi modtager en juridisk eller regulatorisk anmodning fra en udenlandsk retshåndhævende myndighed. Vi vil altid tage skridt til at sikre, at enhver international overførsel af data forvaltes omhyggeligt for at beskytte dine rettigheder og interesser og overføre kun dine personlige oplysninger ved hjælp af krypterings- og pseudonymiseringsaktiviteter.

Du har ret til at bede om flere oplysninger om de sikkerhedsforanstaltninger, vi har sat i værk, som nævnt ovenfor. Kontakt os som angivet i nedenstående detaljer, hvis du ønsker flere oplysninger.

ADOPTION, BRUG ELLER VIDEREGIVELSE AF STATSRELATEREDE IDENTIFIKATORER

Som en generel praksis, indsamler eller bruger vi ikke statsrelaterede identifikatorer. Under alle omstændigheder vil vi ikke bruge eller videregive en statsrelateret identifikator, medmindre det er nødvendigt for en håndhævelsesrelateret aktivitet af eller på vegne af en håndhævelsesmyndighed. Vi kan også bruge eller videregive en myndighedsrelateret identifikator relateret til dig, hvis vi har lov eller er forpligtet ved lov til at gøre det.

KVALITETEN AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

Vi tager alle rimelige skridt efter omstændighederne for at sikre, at de personlige oplysninger, vi indsamler fra dig, er korrekte, opdaterede og fuldstændige. Når vi indsamler oplysninger fra dig direkte, stoler vi på, at du har givet korrekt oplysninger, og vi overvejer ikke om yderligere skridt er nødvendige. Vi vil også sikre, at alle skridt, der er rimelige under omstændighederne for at sikre at de personlige oplysninger vi bruger eller videregiver, når de betragtes i forhold til det formål vi bruger eller videregiver oplysningerne til, er korrekte, opdaterede, fuldendte og relevante.

BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

Vi vil tage alle rimelige skridt for at beskytte dine personlige oplysninger mod misbrug, indgriben, tab, uautoriseret adgang, modificering og ulovlig videregivelse. Personlige oplysninger, der ikke længere er brug for, vil blive slettet eller anonymiseret.

Hvordan kan du beskytte dine oplysninger

Vi opfordrer kunder til at tage alle forholdsregler for at beskytte deres personlige oplysninger og urets brugerdata ved at ændre adgangskoder ofte, bruge en kombination af bogstaver og tal og sikre, at der bruges en sikker browser og internetforbindelse.

Hvordan vi beskytter dine oplysninger

Vi værner om sikkerheden af oplysningerne med fysiske, elektroniske og ledelsesmæssige procedurer. Vi bruger branchens bedste praksis til at kryptere alle vores tjenester, herunder enheder, apps, hjemmesider og kommunikationer

Alt oplysninger gemmes og behandles i infrastrukturbegrænsede områder. Miljøet anvender den nyeste netværkssikkerhedsmæssige elektroniske overvågning, fysisk sikkerhed og multifaktor-adgangskontrolsystemer for at beskytte kundedata. Datacentrene er bemandet 24x7 af uddannede sikkerhedsteams.

Netværkssikkerhed

Vi bruger specialbygget, integreret firewall og virtuelt privat netværk (VPN) sikkerhedsapparater- og systemer som sikrer det højeste niveau af beskyttelse.

Politiets baggrundstjek

En betingelse for engagement hos alle vores medarbejdere, konsulenter, leverandører of underleverandører, kommunikationstjenesteudbydere og rådgivere er, at de med succes består politiets baggrundstjek for eventuelle tidligere børnesikkerheds og/eller seksuelle lovovertrædelser. Enhver lovovertrædelse af børns sikkerhed eller relaterede forseelser resulterer i øjeblikkelig afslutning af vores forhold til denne person eller organisation.

ANMELDEPLIGTIGT BRUD PÅ PERSONLIGE OPLYSNINGER

I tilfælde af at der er et brud på personlige oplysninger, og vi er forpligtet til at overholde meddelelsen om kvalificerede databeskyttelsesbestemmelser i henhold til australske fortrolighedslove, GDPR og/eller andre regler eller lovgivning, vil vi tage alle rimelige skridt for at holde den formodede eller kendte overtrædelse under kontrol, hvor det er muligt, og følge den følgende proces, der er beskrevet i denne klausul.

Vi vi straks tage skridt til at begrænse enhver yderligere adgang eller distribution, hvor det er muligt. Hvis vi har rimelig grund til at mistænke, at databruddet vil resultere i alvorlig skade for de involverede personer, vil vi også tage alle rimelige skridt for at sikre, at en vurdering er fuldendt indenfor 30 dage efter bruddet eller før, hvis det er muligt.

I tilfælde af at et persondatabrud i EØS, vil vi uden unødig forsinkelse og hvor det er muligt, senest 72 timer efter at være blevet opmærksom på det, give besked om persondatabruddet til ICO i overensstemmelse med databeskyttelsesloven 2018, UK-GDPR og GDPR.

Hvis vi med rimelighed fastslår, at databruddet sandsynligvis ikke vil resultere i alvorlig skade for de involverede personer, eller enhver afhjælpende handling, vi foretager os, lykkes, så alvorlig skade ikke længere er sandsynlig, vil ingen underretning finde sted.

Hvor vi, efter en vurdering og foretagelse af afhjælpende foranstaltninger (hvis nogen), stadig har rimelig grund til at tro, at alvorlig skade er sandsynlig, vil vi så hurtigt som praktisk muligt, afgive en erklæring til hver af de personer, på hvis data der skete brud, eller som er i risiko. Erklæringen vil indeholde detaljer om bruddet og anbefalinger til hvilke skridt, hver person bør tage. Vi vil også give en kopi af erklæringen til den relevante tilsynsmyndighed (for brugere i EØS).

Vi vil derefter gennemgå hændelsen og gribe til handling for at forebygge fremtidige brud.

DINE RETTIGHEDER TIL ADGANG TIL OG KORREKTION AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

Nogle landes love giver særlige rettigheder med hensyn til personlige oplysninger. Brugere i disse jurisdiktioner kan have ret til at: 

 • Anmode om en kopi af dine oplysninger;
 • Anmode om at vi retter unøjagtigheder i forbindelse med dine oplysninger;
 • Anmode om at dine oplysninger slettes, eller at vi begrænser adgang til dem;
 • Anmode om en struktureret elektronisk version af dine oplysninger; og
 • Gøre indsigelse mod brugen af dine oplysninger;

Skulle du ønske at fremsætte en anmodning vedrørende dine personlige oplysninger, skal du kontakte os på privacy@spacetalkwatch.com.

I nogle tilfælde kan vi muligvis ikke efterkomme en anmodning, du fremsætter, med hensyn til dine personlige data. Eksempelvis, kan vi ikke give dig en kopi af dine oplysninger, hvis det krænker en anden brugers rettigheder. Vi kan også være forpligtet til at beholde visse oplysninger, som du beder os om at slette af forskellige årsager, såsom hvor der er lovmæssige krav til at gøre det. I nogle tilfælde har du måske delt dine oplysninger med tredjeparter, såsom ved at offentliggøre et design på en tredjeparts hjemmeside. I det tilfælde vil vi ikke være i stand til at slette oplysningen, og du vil blive nødt til at kontakte tredjeparten direkte.

Hvis vi ikke kan løse din anmodning, eller hvis du er bekymret for en potentiel overtrædelse, har du ret til at rapportere problemet eller lave en klage til databeskyttelsesmyndigheden i din jurisdiktion.

Du har muligvis specifikke rettigheder i relation til dine oplysninger alt efter hvor du bor.

BØRNS PRIVATLIV

Selvom nogle af vores produkter er rettet mod børns sikkerhed og støtte til værger og indehavere af forældreansvaret til at overvåge og beskytte deres barn sikkerhed. Vi indhenter ikke bevidst personlige oplysninger fra børn og tjenesterne tilbydes ikke til børn.

PRIVATLIV - FORESPØRGSLER, ANMODNINGER, KLAGER OG BRUD

Forespørgsler angående denne fortrolighedspolitik eller de personlige oplysninger, vi har om dig, bør rettes til vores kundeserviceteam, hvis kontaktoplysninger er nedenfor.

Hvis du mener, at dine personlige oplysninger, vi er i besiddelse af, kan være blevet kompromitteret på nogen måde, eller du har andre klager eller problemer vedrørende fortrolighed, skal du også tage det op med en repræsentant fra vores kundeserviceteam så hurtigt som muligt.

Vi vil tage alle rimelige skridt for at sikre, at dine klager undersøges og et formelt svar vil blive givet til dig indenfor en rimelig tidsperiode med hensyntagen til omstændighederne i dine klager. Hvis det som resultat af undersøgelsen bestemmes, at korrigerende handlinger er nødvendige, vil vi tage alle rimelige skridt for at rette op på situationen og informere dig, igen inden for en rimelig tidsperiode omstændighederne taget i betragtning.

Hvis vi ikke løser din forespørgsel, bekymring eller klage til din tilfredsstillelse, eller du har brug for flere oplysninger i forbindelse med fortrolighedsforhold, bedes du kontakte den relevante tilsynsmyndighed, hvis kontaktoplysninger er nedenfor.

Kontor for den australske informationskommission (Aust)

Telefon 1300 363 992
E-mail enquiries@oaic.gov.au
Kontoradresse Level 3, 175 Pitt Street, Sydney NSW 2000
Postadresse GPO Box 5218, Sydney 2001
Hjemmeside www.oaic.gov.au

 

Information Commissioner’s Office (Storbritannien)

Telefon +44 (0) 303 123 1113
E-mail casework@ico.org.uk
Kontoradresse Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow SK9 5AF
Hjemmeside www.ico.org.uk

 

Sådan kontakter du Spacetalk Holding Pty Ltd

Hjemmeside

Telefon +61 (0) 8 8104 9588
E-mail

privacy@spacetalkwatch.com

support@spacetalkwatch.com

Kontoradresse 154 Fullarton Road, Rose Park SA 5067, Australia
Postadresse som ovenfor
www.spacetalkwatch.com

 

SÅDAN KONTAKTER DU SPACETALKWATCH UK LTD

for personer i Storbritannien

Telefon +44 (0) 208 0175868
E-mail

privacy@spacetalkwatch.co.uk

support@spacetalkwatch.co.uk

Kontoradresse

Office 9, Business First

Burnbrae Road, Linwood Industrial Estate

Paisely PA3 3FP

Postadresse som ovenfor
Hjemmeside www.spacetalkwatch.co.uk

 

SÅDAN KONTAKTER DU SPACETALKWATCH UK LTD

Til personer i Den Europæiske Union eller Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde

E-mail datarequest@datarep.com.au angiv ‘SpacetalkWatch UK Ltd’ i emnefeltet.
Online platform www.datarep.com/data-request
Postadresse Send din henvendelse til DataRep på den adresse der passer bedst.

 

Bemærk venligst: når du sender forespørgsler, er det essentielt at du markere dine breve med ‘DataRep’ og ikke ‘SpacetalkWatchUK Ltd’. Ellers når din henvendelse måske ikke frem til os.

 

Land

Adresse

Østrig

DataRep, City Tower, Brückenkopfgasse 1/6. Stock, Graz, 8020, Østrig

Belgien

DataRep, Place de L'Université 16, Louvain-La-Neuve, Waals Brabant, 1348, Belgien

Bulgarien

DataRep, 132 Mimi Balkanska Str., Sofia, 1540, Bulgarien

Kroatien

DataRep, Ground & 9th Floor, Hoto Tower, Savska cesta 32, Zagreb, 10000, Kroatien

Cypern

DataRep, Victory House, 205 Archbishop Makarios Avenue, Limassol, 3030, Cypern

Tjekkiet

DataRep, IQ Ostrava Ground floor, 28. rijna 3346/91, Ostrava-mesto, Moravska, Ostrava, Tjekkiet

Danmark

DataRep, Lautruphøj 1-3, Ballerup, 2750, Danmark

Estland

DataRep, 2nd Floor, Tornimae 5, Tallinn, 10145, Estland

Finland

DataRep, Luna House, 5.krs, Mannerheimintie 12 B, Helsinki, 00100, Finland

Frankrig

DataRep, 72 rue de Lessard, Rouen, 76100, Frankrig

Tyskland

DataRep, 3rd and 4th floor, Altmarkt 10 B/D, Dresden, 01067, Tyskland

Grækenland

DataRep, 24 Lagoumitzi str, Athens, 17671, Grækenland

Ungarn

DataRep, President Centre, Kálmán Imre utca 1, Budapest, 1054, Ungarn

Island

DataRep, Kalkofnsvegur 2, 101 Reykjavík, Island

Irland

DataRep, The Cube, Monahan Road, Cork, T12 H1XY, Republic of Irland

Italien

DataRep, Viale Gioerfio Ribotta 11, Piano 1, Rome, Lazio, 00144, Italien

Letland

DataRep, 4th & 5th floors, 14 Terbatas Street, Riga, LV-1011, Letland

Liechtenstein

DataRep, City Tower, Brückenkopfgasse 1/6. Stock, Graz, 8020, Itävalta

Litauen

DataRep, 44A Gedimino Avenue, 01110 Vilnius, Litauen

Luxembourg

DataRep, BPM 335368, Banzelt 4 A, 6921, Roodt-sur-Syre, Luxembourg

Malta

DataRep, Tower Business Centre, 2nd floor, Tower Street, Swatar, BKR4013, Malta

Holland

DataRep, Cuserstraat 93, Floor 2 and 3, Amsterdam, 1081 CN, Holland

Norge

DataRep, C.J. Hambros Plass 2c, Oslo, 0164, Norge

Polen

DataRep, Budynek Fronton ul Kamienna 21, Krakow, 31-403, Polen

Portugal

DataRep, Torre de Monsanto, Rua Afonso Praça 30, 7th floor, Algès, Lissabon, 1495-061, Portugal

Rumænien

DataRep, 15 Piaţa Charles de Gaulle, nr. 1-T, Bucureşti, Sectorul 1, 011857, Rumænien

Slovakiet

DataRep, Apollo Business Centre II, Block E / 9th floor, 4D Prievozska, Bratislava, 821 09, Slovakiet

Slovenien

DataRep, Trg. Republike 3, Floor 3, Ljubljana, 1000, Slovenien

Spanien

DataRep, Calle de Manzanares 4, Madrid, 28005, Spanien

Sverige

DataRep, S:t Johannesgatan 2, 4th floor, Malmo, SE - 211 46, Sverige