Brugsvilkår for Spacetalk-appen og Spacetalk-enheder

Spacetalk leverer en abonnementstjeneste, der giver vores medlemmer mulighed for at indhente og indsamle placerings- og andre oplysninger vedrørende forbundne enheder over internettet til visse internetforbundne mobilenheder.

Disse brugsvilkår ('brugsvilkår' eller 'vilkår') regulerer din brug af Spacetalk™-appen og Spacetalk™-enhederne. Som anvendt i disse vilkår betyder 'Spacetalk-tjeneste', 'vores tjeneste' eller 'tjenesten' den tjeneste, der leveres af Spacetalk med henblik på at opdage og bruge Spacetalk-indhold, herunder alle funktioner og brugergrænseflader, samt alt indhold og software, der er forbundet med vores tjeneste, herunder Spacetalk-appen ('appen').

Appen og Spacetalk-enhederne leveres til dig af Spacetalk Holdings Pty Ltd, SpacetalkWatch UK Ltd og Spacetalk USA Pty Ltd, der er datterselskaber tilhørende Spacetalk Ltd, et aktieselskab, der er noteret på den australske børs (ASX-virksomhedskode: SPA) ABN 93 091 351 530.

1. Licensens omfang

1.1. Spacetalk tildeler dig en ikke-overførbar licens til at bruge appen på produkter, som du ejer eller kontrollerer.

1.2. Disse vilkår regulerer alt indhold, samt alle materialer eller tjenester, der er tilgængelige fra eller som købes i appen, samt opgraderinger leveret af Spacetalk, der erstatter eller supplerer den originale app eller Spacetalk-enheder.

1.3. Du må ikke distribuere eller gøre appen tilgængelig over et netværk, hvor den kan bruges af andre enheder end Spacetalk-enheder. Du må ikke overføre, omfordele eller underlicensere appen. Du må ikke kopiere, foretage reverse engineering af, adskille eller forsøge at udlede kildekoden til, ændre eller skabe afledte værker af, appen.

2. Medlemskab

2.1. For at bruge Spacetalk-tjenesten skal du have internetadgang, en mobilenhed og et gældende abonnement.

2.2. For at opnå et gældende abonnement skal du downloade applikationen fra en App Store på din mobilenhed og oprette en konto i applikationen (herunder bekræfte din konto via e-mail).

2.3. Dit abonnement fortsætter, indtil det opsiges af dig.

2.4. Et gældende abonnement giver dig ret til at tilgå nogle funktioner i tjenesten, men ikke alle. Yderligere funktionalitet kan være tilgængelig i appen mod ekstragebyrer.

3. Fakturering

3.1. Faktureringscyklus. Eventuelle gebyrer, som du måtte pådrage dig i forbindelse med din brug af tjenesten, såsom skatter og mulige transaktionsgebyrer, opkræves på din iTunes-, Google Play- eller lignende konto ved bekræftelse af købet.

4. Brug af oplysninger

4.1. Du accepterer, at Spacetalk kan indsamle og bruge tekniske data og relaterede oplysninger, herunder men ikke begrænset til tekniske oplysninger om din enhed, dit system og app-software samt periferiudstyr, der indsamles regelmæssigt for at formidle levering af vores tjenester til medlemmet, og softwareopdateringer, produktsupport og andre tjenester relateret til appen og Spacetalk-enheder. Spacetalk kan bruge disse oplysninger (så længe de er i en form, der ikke identificerer dig personligt) til at forbedre sine produkter eller levere tjenester eller teknologier til dig. Flere oplysninger om vores brug af oplysninger findes i vores databeskyttelsespolitik.

5. Spacetalk-tjenesten

5.1. Du skal være 18 år for at abonnere på Spacetalk-tjenesten.

5.2. Spacetalk-tjenesten og eventuelt indhold, der ses gennem tjenesten, er kun til personlig og ikke-kommerciel brug.

5.3. Du accepterer at bruge Spacetalk-produkterne og -tjenesterne, herunder alle funktioner, der er forbundet hermed, i overensstemmelse med alle gældende love, regler og forordninger eller andre begrænsninger af brugen af tjenesten eller indholdet deri. Du accepterer, at du ikke vil arkivere, gengive, distribuere, ændre, vise, udføre, udgive, licensere, skabe afledte værker af, tilbyde til salg eller bruge (undtagen som udtrykkeligt tilladt i disse vilkår) indhold og oplysninger, der er indeholdt i eller som indhentes fra eller gennem Spacetalk-tjenesten. Du accepterer også, at du ikke vil: omgå, fjerne, ændre, deaktivere, nedgradere eller forhindre nogen af indholdsbeskyttelserne i Spacetalk-tjenesten, dekompilere, foretage reverse engineering af eller adskille eventuel software eller andre produkter eller processer, der er tilgængelige via Spacetalk-tjenesten, indsætte eventuel kode eller produkt eller manipulere indholdet i Spacetalk-tjenesten på nogen måde, eller bruge eventuel dataminerings-, dataindsamlings- eller ekstraktionsmetode. Derudover accepterer du, at du ikke vil uploade, opslå, e-maile eller på anden måde sende eller overføre eventuelt materiale, der er designet til at afbryde, ødelægge eller begrænse funktionaliteten af eventuel computersoftware eller hardware eller telekommunikationsudstyr, der er forbundet med Spacetalk-tjenesten, herunder eventuelle softwarevirusser eller eventuel anden computerkode, filer eller programmer. Vi kan opsige eller begrænse din brug af vores tjeneste, hvis du overtræder brugsvilkårene eller er involveret i ulovlig eller svigagtig brug af tjenesten.

5.4. Kvaliteten og ydeevnen af Spacetalk-tjenesteindholdet kan variere fra enhed til enhed og kan påvirkes af en række faktorer, såsom din placering, den tilgængelige båndbredde og/eller hastigheden af din internetforbindelse.

5.5. Du forstår og anerkender, at du er ansvarlig for alt brugerindhold, som du indsender eller bidrager med, og har det fulde ansvar for et sådant indhold, herunder dets lovlighed, pålidelighed, nøjagtighed og hensigtsmæssighed. Ved levering af brugerindhold erklærer og garanterer du, at (a) du ejer eller kontrollerer alle rettigheder i og til et sådant brugerindhold og har ret til at tildele den licens, der tildeles ovenfor, og (b) alt dit brugerindhold overholder og vil overholde disse brugsvilkår.

6. Eksterne tjenester

6.1. Appen kan give adgang til Spacetalk og/eller tredjeparters tjenester og websteder (samlet og individuelt benævnt 'eksterne tjenester'). Du accepterer at bruge de eksterne tjenester på egen risiko. Spacetalk er ikke ansvarlig for at undersøge og evaluere indholdet eller nøjagtigheden af eventuelle eksterne tredjepartstjenester og er ikke erstatningsansvarlig for sådanne eksterne tredjepartstjenester.

7. Adgangskoder og kontoadgang

7.1. Medlemmet, der oprettede Spacetalk-kontoen (‘kontoindehaveren’), har adgang til og kontrol over Spacetalk-kontoen og de Spacetalk-enheder, der bruges til at tilgå vores tjeneste. For at bevare kontrollen over kontoen og forhindre enhver person i at tilgå kontoen (som omfatter oplysninger om visningshistorik for kontoen), bør kontoindehaveren bevare kontrol over de Spacetalk-enheder, der bruges til at tilgå tjenesten og ikke afsløre den adgangskode, der er forbundet med kontoen, til nogen. Du er ansvarlig for at opdatere og opretholde nøjagtigheden af de oplysninger, som du tilvejebringer for os vedrørende din konto. Vi kan opsige eller suspendere din konto for at beskytte dig, Spacetalk eller vores partnere mod identitetstyveri eller anden svigagtig aktivitet.

8. Garantier, skadesløsholdelse og ansvarsbegrænsninger

8.1. Spacetalk-tjenesten leveres “som den er og forefindes” og uden garanti eller betingelse. Nærmere bestemt vil vores tjeneste muligvis ikke være uafbrudt eller fejlfri.

8.2. Vi garanterer ikke, at de resultater, der kan opnås fra appen, er nøjagtige og pålidelige.

8.3. Under ingen omstændigheder er Spacetalk, vores direktører, medarbejdere, kontrahenter og agenter erstatningsansvarlige for eventuel personskade, dødsfald, tab, krav eller eventuelle direkte, indirekte, pønalt begrundede, særlige eller følgemæssige skadeserstatninger af nogen art, der opstår som følge af din brug af appen eller relaterede tjenester eller for eventuelt andet krav, der på enhver anden måde er relateret til brugen af Spacetalk-enheder eller appen. Fordi nogle retskredse ikke tillader udelukkelse eller begrænsning af erstatningsansvar for følgemæssige eller hændelige skadeserstatninger, er vores erstatningsansvar i sådanne retskredse begrænset til det mindste beløb af enten abonnementet på appen eller det beløb, der er tilladt ved lov.

8.4. Disse vilkår begrænser ikke eventuelle ufravigelige garantier eller forbrugerbeskyttelsesrettigheder, som du kan være berettiget til i henhold til forbrugerlovene i din region.

8.5. Du accepterer at skadesløsholde, forsvare og fritage Spacetalk og vores tilknyttede enheder for og mod ethvert krav eller forlangende, herunder rimelige advokatomkostninger, der indgives af eventuel tredjepart på grund af eller som følge af din overtrædelse af disse vilkår eller de dokumenter, som de indarbejder ved henvisning, eller af din overtrædelse af eventuel lov eller tredjepartsrettigheder.

9. Afkald på gruppesøgsmål

9.1. Hvor det er tilladt ved gældende lov, accepterer du og Spacetalk, at I hver især kun kan indgive krav mod hinanden i din eller deres individuelle egenskab, og ikke som sagsøger i eller medlem af eventuelt gruppesøgsmål eller repræsentativ procedure. Hvor det er tilladt ved gældende lov, medmindre både du og Spacetalk aftaler andet, kan domstolen desuden ikke konsolidere mere end én persons krav med dine krav og kan ikke på anden måde præsidere over nogen form for repræsentativt søgsmål eller gruppesøgsmål.

10. Acceptabel brug

Spacetalk™-appen og Spacetalk™-enheder er ikke beregnet til at blive:

 • brugt til ulovlig sporing og overvågning af fysiske personer
 • brugt af personer, der ikke er autoriseret af den primære kontoindehaver
 • brugt til chikane eller misbrug
 • brugt i begrænsede områder
 • brugt til at opnå personlige gevinster eller udføre personlige forretningsaktiviteter
 • brugt på en måde, der kan påvirke deres pålidelighed eller effektivitet
 • brugt på enhver måde, der krænker eventuel ophavsret, databaserettigheder, varemærker eller anden intellektuel ejendom
 • brugt på nogen måde, der krænker denne aftale eller til et ulovligt formål
 • brugt som medicinsk udstyr og/eller i stedet for lægehjælp
 • brugt til at erstatte en omsorgsperson eller læge

Spacetalk™-appbrugere skal ikke:

 • bruge Spacetalk-enheder på en måde, der krænker enhedsbrugeren og andres rettigheder
 • tilgå, downloade, sende eller modtage eventuelle oplysninger (herunder billeder), der er stødende på nogen måde, herunder seksuelt eksplicit, diskriminerende, ærekrænkende eller injurierende materiale
 • forbinde Spacetalk og deres mobilenheder til internettet ved hjælp af ikke-standardforbindelser
 • forstyrre eller forsøge at forstyrre funktionaliteten eller funktionsdygtigheden af Spacetalk-enhederne og appen på nogen måde
 • uploade, eller bruge appen til at opbevare, behandle eller overføre, materiale, der er i strid med tredjeparters databeskyttelsesrettigheder
 • bruge appen til at opbevare, behandle eller sende eventuel malware. Malware betyder programmering (kode, scripts, aktivt indhold og anden software), der er beregnet til at forstyrre eller afvise drift, indsamle de oplysninger, der fører til tab af privatlivets fred eller udnyttelse, eller opnå uautoriseret adgang til systemressourcer, eller som på anden måde udviser krænkende adfærd. Malware omfatter computervirusser, orme, trojanske heste, spyware, uærlig adware, scareware, crimeware, de fleste rootkits eller anden ondsindet eller uønsket software eller programmer.
 • udgive sig for at være en anden person, tilvejebringe falske oplysninger om dit tilhørsforhold til en anden person eller enhed, deltage i svig eller skjule eller forsøge at skjule din identitet
 • tilgå eventuel uautoriseret del af Spacetalk-appen eller -tjenesten
 • forsøge at kompromittere sikkerheden af appen eller Spacetalk-tjenesten på nogen måde
 • forsøge at undersøge, scanne eller teste sårbarheden af enhver del af appen eller Spacetalk-tjenesten uden behørig tilladelse

  Overtrædelse af denne politik for acceptabel brug kan føre til suspension eller opsigelse af brugerens konto. Derudover kan brugeren blive pålagt at betale omkostningerne ved undersøgelse og afhjælpning i forbindelse med overtrædelser. Eventuelle kriminelle aktiviteter er genstand for anmeldelse til retshåndhævende myndigheder. Eventuel skade på appen eller Spacetalk-enheder, der forårsages af en overtrædelse af denne politik for acceptabel brug kan føre til retsforfølgning.

  11. Sikkerheds- og brugsadvarsler

  11.1. Spacetalk-tjenesten må aldrig bruges som den eneste tjeneste til at sikre sikkerheden, opholdsstedet eller placeringen af brugeren af Spacetalk-enheder. Spacetalk fremsætter ingen garantier eller erklæringer vedrørende nøjagtighed eller pålidelighed af placeringsoplysninger og meddelelser. Nøjagtigheden af placeringer varierer fra sted til sted og må aldrig påberåbes som eneste grundlag for at identificere placeringen af Spacetalk-enhedsbrugeren.

  11.2. Spacetalk-tjenesten er en generel wellness-tjeneste til forbrugere og må aldrig bruges som medicinsk udstyr. Spacetalk er ikke beregnet til at erstatte en omsorgsperson eller lægehjælp for en enkeltperson, der har helbredsmæssige problemer. Oplysningerne, der tilvejebringes i Spacetalk-tjenesterne er ikke en erstatning for at søge behørig lægehjælp eller anden faglig pleje eller tjeneste. Brugere bør søge uafhængig rådgivning fra en læge.

  11.3. Spacetalk-tjenesten er ikke en livreddende enhed og kan ikke garantere eventuelt niveau af ydeevne ud over det, der kan forventes af denne type teknologi. Den fungerer kun, som den skal, når den betjenes korrekt. Hvis Spacetalk-tjenesten ikke ringer eller sender en sms, når den skal, bør du søge hjælp via en alternativ metode.

  11.4. Denne enhed er afhængig af mobiltelefontjeneste-udbyderes netværksdækning til at foretage og modtage telefonopkald, til at sende SMS-beskeder og til at sende oplysninger om GPS-positionering. Disse tjenester kan variere mellem udbydere og placeringer i hele verden. GPS-placering kan forringes, når inde i bygninger eller bebyggede områder. Også udendørs placeringsydeevne kan undertiden levere unøjagtige koordinater, hvis enheden ikke kan lokalisere et minimum antal satellitter. Nøjagtigheden af GPS-positionering bestemmes af tilgængeligheden af uhindret sigtelinje til de tilgængelige satellitter.

  11.5. Det anbefales kraftigt, at brugeren tester sin enhed regelmæssigt hver 1-3 måneder ved at trykke på SOS-knappen. Det er brugerens ansvar at sikre, at deres telefontjenesteudbyder underrettes, før deres kreditkort udløber, eller hvis der skal tilføjes kredit til det SIM-kort, der bruges i deres enhed.

  11.6. Nødkontakter, der indtastes i Spacetalk-tjenesten, bør være personer, der er til rådighed til at hjælpe dig og bør vælges med omhu.

  12. Diverse

  12.1. Gældende lov. Disse brugsvilkår reguleres og fortolkes i overensstemmelse med lovene i Sydaustralien, Storbritannien eller USA afhængigt af den valgte region og bopælssted.

  12.2. Din brug af appen er også underlagt den relevante Spacetalk-databeskyttelsespolitik for din region, der er tilgængelig på www.spacetalkwatch.com.

  12.3. Kundesupport. For at finde flere oplysninger om vores tjeneste og dens funktioner, eller hvis du har brug for hjælp med din konto, bedes du besøge supportafsnittet på vores websted (www.spacetalkwatch.com/support). I tilfælde af eventuel uoverensstemmelse mellem disse brugsvilkår og oplysninger fra kundesupport eller andre dele af vores websted skal disse brugsvilkår have forrang.

  12.4. Vilkårenes uafhængighed. Hvis én eller flere bestemmelser i disse brugsvilkår anses for at være ugyldige, ulovlige eller uden retskraft, forbliver gyldigheden, lovligheden og retskraften af de resterende bestemmelser i fuld kraft og effekt.

  12.5. Ændringer til brugsvilkår og overdragelse. Spacetalk kan fra tid til anden ændre disse brugsvilkår. Vi underretter dig mindst 30 dage før disse nye brugsvilkår gælder for dig. Vi kan til enhver tid overdrage eller overføre vores aftale med dig, herunder vores tilhørende rettigheder og forpligtelser, og du accepterer at samarbejde med os i forbindelse med en sådan overdragelse eller overførsel.

  12.6. Elektroniske meddelelser. Vi sender dig kun oplysninger om din konto (f.eks. betalingsgodkendelser, fakturaer, ændringer af adgangskode eller betalingsmetode, bekræftelsesmeddelelser, erklæringer) i elektronisk form, f.eks. via e-mails til din e-mailadresse, der blev tilvejebragt under registrering.