Garantioplysninger

Important Product Safety & Limited Warranty Information

Spacetalk AdventurerGarantikort
Modelnummer: ST2-4G-1


Producentens begrænsede garanti
Dit Spacetalk-ur og -tilbehøret i æsken er garanteret af Spacetalk (‘Spacetalk’, ‘vi’ eller ‘os’) i et år for defekter i materialer og udførelse begyndende fra den oprindelige købsdato. Spacetalk-tilbehør købt separat er garanteret mod defekter i materialer og udførelse i seks måneder fra den oprindelige købsdato. Spacetalk er ikke ansvarlig for, og denne garanti gælder ikke, hvis dit Spacetalk-ur eller -tilbehør bliver:

(a) beskadiget ved brug med produkter, der ikke er solgt eller licenseret af Spacetalk (herunder, for eksempel, spil og tilbehør, der ikke er fremstillet eller licenseret af Spacetalk);
(b) brugt til kommercielle formål;
(c) åbnet, ændret eller manipuleret, eller dets serienummer er ændret eller fjernet;
(d) beskadiget på grund af normal brug og slid;
(e) beskadiget af eventuelle eksterne årsag, uanset det er af dig eller andre, der bruger dit Spacetalk-ur eller -tilbehør, herunder for eksempel: ved at blive tabt, misbrugt, mishandlet, overset, eller ved uheld, fejlhåndtering; skade under forsendelser bortset fra Spacetalk eller en autoriseret detailhandler, til dig; udsat for væsker; ridset, bulet osv. eller viser andre kosmetiske skader; hvis man undlader at følge vejledningerne i manualen til Spacetalk-uret eller -tilbehøret, eller
(f) repareret af nogen anden en Spacetalk.

For at opnå service under denne garanti henvises til afsnittet “Kontakt os” i dokumentet, eller gå til vores hjemmesider for at få de seneste supportoplysninger. Tilgængelige servicemuligheder afhænger af landet, hvor service efterspørges og kan være begrænset til det oprindelige land for salget. Opkaldsgebyrer og nationale eller internationale forsendelsesgebyrer kan være gældende afhængigt af lokation.

Vi reparerer, erstatter eller refunderer dine produkter efter eget skøn afhængigt af gældende lokale forbrugerlove og regulativer. Hvis der fremsættes en reklamation under denne garanti, kan du blive mødt med et krav om at dokumentere købsoplysninger.


I det omfang, at loven tillader det, er alle forudsatte garantier ekskluderet og retsmidlerne angivet i denne Producentens begrænsede garanti er dit eneste retsmiddel i forbindelse med dit køb af Spacetalk og dets tilbehør. Spacetalk er ikke ansvarlig for nogen indirekte, tilfældige, særlige eller følgende skader, ethvert tab af data, beskyttelse af personoplysninger, fortrolighed eller profit; eller enhver anglende evne til at bruge dit Spacetalk-ur eller -tilbehør maksimalt ifølge lovgivningen. Disse eksklusioner gælder selv, hvis Spacetalk er blevet gjort opmærksom på muligheden for disse skader. Visse lande og regioner tillader ikke udelukkelsen eller begrænsning af hændelige eller følgende skader, så denne udelukkelse eller begrænsning gælder muligvis ikke for dig.


For forbrugerkøb inden for Australien
Vores varer og tjenester kommer med garantier, der ikke kan ekskluderes under den gældende australske forbrugerlov. Ved væsentlige fejl ved tjenesteydelsen er du berettiget til:

• at annullere din servicekontrakt med os, og

• at modtage refundering for den ubenyttede del eller at blive kompenseret for dets reducerede værdi.

Du er også berettiget til at vælge at modtage refundering eller erstatning for større fejl ved varer. Hvis en fejl ved varer eller en tjeneste ikke beløber sig til en væsentlig fejl, er du berettiget til at få fejlen rettet inden for rimelig tid. Hvis dette ikke sker, er du berettiget til at modtage refundering for varerne og at annullere kontrakten for tjenesten og opnå refundering for enhver ubenyttet del. Du er også berettiget til at blive kompenseret for enhver anden rimelig forudsigeligt tab eller skade fra en fejl på varer eller tjeneste.

For forbrugerkøb inden for Storbritannien
Spacetalk-producentens begrænsede garanti er en frivillig producentgaranti. Spacetalk-producentens garantifordele er i tillæg til og ikke i stedet for rettigheder givet ved forbrugerlovgivning.


Under forbrugerlove i Storbritannien er forbrugere berettigede til uden omkostninger at modtage reparation eller udskiftning, rabat eller refundering af sælgeren for defekte varer eller varer, der ikke opfylder salgskontrakten. For varer købt i England eller Wales udløber disse rettigheder efter seks år fra levering af varerne, og for varer købt i Skotland udløber disse rettigheder efter fem år fra levering af varerne. Hvis reparation eller udskiftning ikke er mulig eller ville pålægge en disproportioneret byrde på sælgeren eller ikke kunne udføres inden for rimelig tid og uden betydelig ulempe for forbrugeren, kan forbrugeren vælge enten at få en prisnedsættelse eller trække sig fra kontrakten ved at returnere produktet mod fuld refundering. En forbruger er også berettiget til at returnere produktet mod fuld refundering, hvis de afviser varerne inden for 30 dage, eller hvis produktet ikke opfylder kontrakten efter én reparation eller udskiftning.

Generelle betingelser
For at foretage en reklamation under denne garanti skal du ved opdagelse af en fejl ved produktet straks ophøre med at benytte produktet og enten:

• kontakte os via kontaktoplysningerne i afsnittet “Kontakt os” og påpege det relevante problem med produktet; eller

• Kontakte detailhandleren (hvis det ikke var Spacetalk), fra hvem du købte produktet, og påpege det relevante problem med produktet.

Produkter skal returneres i overensstemmelse med vores returneringsregler.

Returporto og kurérgebyrer er i første omgang dit ansvar. Du er berettiget til at generhverve rimelig porto- eller transportomkostninger fra os, hvis produktet bekræftes at have et garantiproblem ved levering af rimelig dokumentation for disse omkostninger. Du påtager dig risikoen for tab eller skade på de sendte varer til Spacetalk og eller returneret af os til dig. Hvis produktet ikke findes at have et problem, kan du blive opkrævet vores omkostninger for inspektion af produktet. Vi leverer et estimat af denne omkostning til dig, før du returnerer produktet. Data kan gå tabt under reparationsprocessen. Det er forbrugerens ansvar at sikre, at alle personlige data slettes, før produktet returneres til Spacetalk.


Varer, der skal repareres, kan blive udskiftet med istandsatte varer af samme type frem for at blive repareret. Istandsatte dele kan benyttes til reparation af varer.


Betingelser for brug
Spacetalk-smartwatches og Spacetalk-appen må aldrig være den eneste metode anvendt til at sikre brugeren af enhedens sikkerhed, opholdssted eller lokation. Vi
Vi giver ingen garantier, fremstillinger eller reklamationsret hvad angår nøjagtighed eller pålidelighed af lokationsoplysninger og meddelelser. Nøjagtigheden af lokationer varierer fra sted til sted og må aldrig ene og alene bruges til at identificere brugerens opholdssted.


Spacetalk-smartwatches og Spacetalk-appen kan være nyttige til at identificere, hvor bæreren af enheden kan være, eller hvor de var, dog er det et vilkår for brug af Spacetalk og Spacetalk-appen, at du accepterer, at kort og meddelelser kan være betydeligt unøjagtige. Du må aldrig udelukkende stole på de oplysninger, der gives af vores systemer, til at danne en mening om brugerens sikkerhed.

EU og EEA Overholdelsesdeklaration
Spacetalkwatch UK LTD erklærer hermed, at din Spacetalk-enhed er i overensstem- melse med de essentielle krav og andre relevante bestemmelser i Udstyrsdirektivet 2014/53/EU. En kopi af EU Overensstemmelsesdeklaration er tilgængelig i download-afsnittet på vores support-hjemmeside på: www.spacetalkwatch.co.uk/support


UKCA overensstemmelsesdeklaration
Spacetalkwatch UK LTD erklærer hermed, at din Spacetalk-enhed er i overensstemmelse med de essentielle krav og andre relevante bestemmelser i regulativerne for radioudstyr 2017.
En kopi af overensstemmelsesdeklarationen for UK er tilgængelig i download-afsnittet på vores support-hjemmeside på: www.spacetalkwatch.co.uk/support


Bortskaffelsesoplysninger for Storbritannien og EU
Symbolet nedenfor betyder, at ifølge lokale love og regulativer skal dit produkt og/eller dets batteri bortskaffes adskilt fra restaffald. Tag dette produkt til et indsamlingssted udpeget af de lokale myndigheder, når dette produkt ikke længere kan bruges. Den separate indsamling og genanvendelse af dit produkt på bortskaffelsestidspunktet vil hjælpe med at bevare naturressourcer og sikre, at den er genanvendt på en måde, der beskytter menneskers sundhed og miljøet.

Australian Regulatory Information

EMC OVERHOLDELSE
Enheden overholder kravene indeholdt i Radiocommunications Labelling (elektromagnetisk kompatibilitet) Meddelelse 2008 som ændret


OVERHOLDELSE I FORHOLD TIL RADIOKOMMUNIKATION
Enheden overholder kravene indeholdt i Radiokommunikationsenheder (overholdelse af mærkning) Meddelelse 2003 + A1:2007


EKSPONERING FOR ELEKTROMAGNETISK UDSTRÅLING
Enheden overholder kravene indeholdt i Radiokommunikation (overholdelse af mærkning-elektromagnetisk stråling) Meddelelse 2014


ELEKTRISK SIKKERHED
Se Overholdelse af radiokommunikation ovenfor

Health & Safety Information
DENNE MODEL OPFYLDER INTERNATIONALE RETNINGSLINJER FOR UDSÆTTELSE FOR RADIOBØLGER.


Din mobilenhed er en radiosender og -modtager. Den er designet til at ikke at overgå grænserne for udsættelse for radiobølger anbefalet af internationale retningslinjer. Disse retningslinjer blev udviklet af den uafhængige videnskabelige organisation ICNIRP og omfatter sikkerhedsmargener designet til at sikre beskyttelsen af alle personer, uanset alder og helbred.


Vejledningerne bruger en måleenhed kendt som Specific Absorption Rate eller SAR. SAR-grænsen for mobilenheder foran ansigtet er 2 W/kg og båret på håndled er det 4 W/kg.

Den højeste SAR-værdi for denne enhed ved test foran ansigtet var 0,85 W/kg* og 0,60 W/kg* når båret på håndled. Da SAR måles ved brug af enhedernes højeste sendekraft, den faktiske SAR for denne enhed under drift er typisk under det ovenfor indikerede. Dette skyldes automatiske ændringer af enhedens strømniveau for at sikre, at den kun bruger det krævede minimumsniveau for at nå netværket.


SAR-tests er blevet udført med enheden indstillet på højeste sendekraft og placeret i positioner, der simulerer brug nær kroppen med en afstand på 10 mm, og lemmer med en afstand på 0 mm.


Verdenssundhedsorganisationen har oplyst, at nuværende videnskabelige oplysninger ikke indikerer behov for nogen specielle forholdsregler for brug af mobilenheder. Yderligere oplysninger kan findes på Verdenssundhedsorganisa- tionens hjemmeside (http://www.who.int/emf).


*Tests er udført i overensstemmelse med internationale retningslinjer for test. Der skal udvises forsigtighed nær personlige medicinske enheder, såsom pacemakers og høreapparater.

FLY
Sluk for dine trådløse enhed, når du instrueres til at gøre dette af lufthavns- eller flypersonale.

HOSPITALER
Mobiltelefoner skal slukkes, når du anmodes om dette på hospitaler, klinikker eller sundhedsplejefaciliteter. Disse anmodninger er designet til at forebygge eventuelle forstyrrelse af sensitivt medicinsk udstyr.

BENZINSTATIONER
Adlyd al skiltning vedrørende brugen af trådløse enheder eller andet radioudstyr på lokationer med brændbart materiale og kemikalier. Sluk for dine trådløse enhed, når du instrueres til at gøre dette af autoriseret personale.

FORSTYRRELSER
Der skal udvises forsigtighed ved brug af telefonen nær personlige medicinske enheder, såsom pacemakers og høreapparater.

For pacemakers:
Pacemaker-producenter anbefaler opretholdelse af en minimumsafstand på 15 cm mellem en mobiltelefon og en pacemaker for at undgå potentiel interferens med pacemaker. For at opnå dette skal du bruge telefonen på det modsatte øre i forhold til din pacemaker og ikke bære den i en brystlomme.

For høreapparater:
Nogle digitale trådløse telefoner kan skabe interferens med visse høreapparater. I tilfælde af sådan interferens kan du konsultere din høreapparatproducent for at tale om alternativer.

For andre medicinske enheder:
Konsultér venligst din læge og producenten af enheden for at bestemme, om brugen af din telefon kan forstyrre driften af din medicinske enhed.


Scan venligst din QR-kode for at gå til vores hjemmeside eller kontakt support for at få yderligere hjælp.

  • EN To read the Quick Start Guide and Warranty Card in your language, please visit www.spacetalkwatch.com/support
  • DA Besøg venligst www.spacetalkwatch.com/support for at læse Hurtigstartguiden og Garantikortet på dit sprog
  • ES Para leer la Guía de inicio rápido y la Tarjeta de garantía en tu idioma, visita www.spacetalkwatch.com/support
  • FI Jos haluat lukea pika-aloitusoppaan ja takuukortin omalla kielelläsi, osoitteessa www.spacetalkwatch.com/support
  • FR Pour lire le Guide de démarrage rapide et la Carte de garantie dans votre langue, veuillez consulter www.spacetalkwatch.com/support
  • NO For å lese Hurtigstartsguiden og Garantikortet på ditt språk, vennligst besøk www.spacetalkwatch.com/support
  • SV Besök gärna www.spacetalkwatch.com/support för att läsa snabbstartguiden och garantikortet på ditt språk


© 2022 Spacetalk Pty Ltd ST2-4G-1_WC_1.6