Spacetalk -sovelluksen ja Spacetalk -laitteiden käyttöehdot

Spacetalk tarjoaa tilauspalvelun, jonka avulla jäsenemme voivat saada ja kerätä Internetin kautta tiettyihin Internetiin yhdistettyihin mobiililaitteisiin liittyviä sijainti- ja muita tietoja.

Näitä käyttöehtoja (”käyttöehdot’) sovelletaan Spacetalk™-sovelluksen ja Spacetalk™-laitteiden käyttöösi. Näissä ehdoissa käytettyinä ”Spacetalk-palvelu”, ”palvelumme” tai ”palvelu” tarkoittavat Spacetalkin tarjoamaa palvelua Spacetalkin sisällön löytämiseksi ja käyttämiseksi, mukaan lukien kaikki ominaisuudet, toiminnallisuudet ja käyttöliittymät sekä kaikki palveluihimme liittyvä sisältö ja ohjelmisto, mukaan lukien Spacetalk-sovellus (”sovellus”).

Sovelluksen ja Spacetalk-laitteet tarjoavat sinulle Spacetalk Holdings Pty Ltd, SpacetalkWatch UK Ltd ja Spacetalk USA Pty Ltd, jotka ovat Spacetalk Ltd:n, Australian pörssissä noteeratun pörssiyhtiön (yritystunnus (ASX SPA) ABN 93 091 351 530) kokonaan omistamia tytäryhtiöitä.

1. Käyttöoikeuden soveltamisala

1.1. Spacetalk myöntää sinulle ei-siirrettävän oikeuden käyttää sovellusta omistamissasi tai hallitsemissasi tuotteissa.

1.2. Näitä ehtoja sovelletaan kaikkeen sisältöön ja kaikkiin aineistoihin tai palveluihin, jotka ovat käytettävissä tai ostettu sovelluksessa, sekä Spacetalkin tarjoamiin versiopäivityksiin, jotka korvaavat alkuperäisen sovelluksen tai alkuperäiset Spacetalk-laitteet tai täydentävät niitä.

1.3. Et saa jaella sovellusta tai saattaa sitä käytettäväksi verkossa, jossa muut kuin Spacetalk-laitteet voisivat käyttää sitä. Et saa siirtää, jaella edelleen tai alilisensoida sovellusta. Et saa kopioida, takaisinmallintaa, purkaa tai muuttaa sovellusta tai yrittää johtaa sen lähdekoodia tai käyttää sitä johdannaisteosten luomiseen.

2. Jäsenyys

2.1. Käyttääksesi Spacetalk-palvelua sinulla on oltava Internet-yhteys, mobiililaite ja voimassa oleva tilaus.

2.2. Voimassa olevan tilauksen saamiseksi sinun on ladattava sovellus jostakin sovelluskaupasta mobiililaitteellesi ja luotava tili sovelluksessa (mukaan lukien tilisi varmennus sähköpostitse).

2.3. Tilauksesi jatkuu, kunnes lopetat sen.

2.4. Voimassa oleva tilaus antaa sinulla oikeuden käyttää joitakin palvelun toiminnallisuuksia, muttei kaikkia. Sovelluksessa voi olla saatavissa lisätoiminnallisuuksia lisämaksusta.

3. Laskutus

3.1. Laskutuskausi. Kaikki maksut, jotka voivat koitua sinulle palvelun käyttösi yhteydessä, kuten verot ja mahdolliset tapahtumamaksut, veloitetaan iTunes-, Google Play- tai vastaavalta tililtäsi oston vahvistuksen yhteydessä.

4. Tietojen käyttö

4.1. Hyväksyt sen, että Spacetalk voi kerätä ja käyttää teknisiä ja vastaavia tietoja, mukaan lukien esimerkiksi tekniset tiedot laitteestasi, järjestelmästäsi ja sovellusohjelmistosta ja oheislaitteista, joita kerätään aika ajoin sen varmistamiseksi, että jäsen saa käyttöönsä palvelujamme sekä ohjelmistopäivityksiä, tuotetukea ja muita sovellukseen ja Spacetalk-laitteisiin liittyviä palveluja. Spacetalk voi käyttää näitä tietoja (kunhan ne ovat sellaisessa muodossa, joista sinua ei tunnisteta) tuotteidensa kehittämiseksi tai palvelujen tai tekniikoiden tarjoamiseksi sinulle. Lisätietoja tietojen käytöstämme on saatavissa tietosuojakäytännöstämme.

5. Spacetalk-palvelu

5.1. Sinun on oltava vähintään 18-vuotias voidaksesi tulla Spacetalk-palvelun jäseneksi.

5.2. Spacetalk-palvelu ja palvelun kautta katsottu sisältö on tarkoitettu vain henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen käyttöön.

5.3. Suostut käyttämään Spacetalk-tuotteita ja -palveluja, joihin lukeutuvat kaikki niihin liittyvät ominaisuudet ja toiminnallisuudet, kaikkien sovellettavien lakien, sääntöjen ja määräysten tai muiden palvelun tai sen sisällön käyttörajoitusten mukaisesti. Suostut olemaan arkistoimatta, toisintamatta, jakelematta, muuttamatta, näyttämättä, esittämättä, julkaisematta, lisensoimatta, käyttämättä johdannaisteosten luomiseen, tarjoamatta myytäväksi tai käyttämättä (paitsi siten kuin näissä ehdoissa on nimenomaisesti sallittu) Spacetalk-palvelun sisältämää tai siitä saatua sisältöä ja tietoa. Suostut myös olemaan kiertämättä, poistamatta, muuttamatta, poistamatta käytöstä, heikentämättä tai estämättä Spacetalk-palvelun sisältösuojauksia, kääntämättä lähdekielelle, takaisinmallintamatta tai purkamatta mitään Spacetalk-palvelun kautta saatavissa olevaa ohjelmistoa tai muita tuotteita tai prosesseja, lisäämättä mitään koodia tai tuotetta Spacetalk-palvelun sisällön manipuloimiseksi millään tavalla ja käyttämättä mitään tiedonlouhinta-, tiedonkeruu- tai tietojen poimintamenetelmää. Lisäksi suostut olemaan lähettämättä verkkoon, julkaisematta, sähköpostittamatta tai muutoin lähettämättä tai välittämättä mitään aineistoa, jonka tarkoituksena on keskeyttää, tuhota tai rajoittaa jonkin Spacetalk-palveluun liittyvän tietokoneohjelmiston tai -laitteiston tai tietoliikennelaitteiston toiminnallisuutta, mukaan lukien ohjelmistovirukset tai muu tietokonekoodi, tiedostot tai ohjelmat. Voimme lopettaa palvelun käyttösi tai rajoittaa sitä, jos rikot käyttöehtoja tai käytät palvelua laittomasti tai vilpillisesti.

5.4. Spacetalk-palvelun sisällön laatu ja toiminta voivat vaihdella laitteesta toiseen, ja niihin voivat vaikuttaa useat tekijät, kuten sijaintisi ja Internet-yhteytesi kautta käytettävissä oleva kaistanleveys ja/tai nopeus.

5.5. Ymmärrät ja tiedostat olevasi vastuussa kaikesta lähettämäsi tai lisäämästäsi käyttäjäsisällöstä ja olevasi täysin vastuussa tästä sisällöstä, johon lukeutuu sen laillisuus, luotettavuus, paikkansapitävyys ja soveliaisuus. Tarjoamalla käyttäjäsisältöä vakuutat ja takaat, että (a) omistat kaikki oikeudet tähän käyttäjäsisältöön tai hallitset niitä ja että sinulla on oikeus myöntää yllä mainittu käyttöoikeus, ja (b) kaikki käyttäjäsisältösi noudattaa näitä käyttöehtoja nyt ja vastaisuudessa.

6. Ulkoiset palvelut

6.1. Sovellus voi mahdollistaa Spacetalkin ja/tai kolmansien osapuolten palvelujen ja verkkosivustojen käytön (yhdessä ja yksittäin ”ulkoiset palvelut”). Myönnät käyttäväsi ulkoisia palveluja omalla vastuullasi. Spacetalk ei ole vastuussa minkään kolmansien osapuolten ulkoisten palvelujen sisällön tai paikkansapitävyyden tarkastamisesta ja arvioimisesta eikä korvausvastuussa mistään tällaisista kolmansien osapuolten ulkoisista palveluista.

7. 7. Salasanat ja tilin käyttöoikeudet

7.1. Spacetalk-tilin luoneella jäsenellä (”tilin omistaja”) on Spacetalk-tilin ja palvelussamme käytettävien Spacetalk-laitteiden käyttö- ja hallintaoikeus. Tilin hallinnan ylläpitämiseksi ja muiden estämiseksi käyttämästä tiliä (mihin kuuluvat tiedot tilin katseluhistoriasta) tilin omistajan tulee pitää hallinnassaan palvelussa käytettävät Spacetalk-laitteet ja olla paljastamatta tiliin liittyvää salasanaa kenellekään. Olet vastuussa meille antamiesi tiliäsi koskevien tietojen paikkansapitävyyden päivittämisestä ja ylläpitämisestä. Voimme lopettaa tilisi tai asettaa sen pitoon suojataksemme sinua, Spacetalkia tai kumppaneitamme henkilöllisyysvarkaudelta tai muilta väärinkäytöksiltä.

8. Takuut, korvausvelvollisuus ja vastuunrajoitukset

8.1. Spacetalk-palvelu tarjotaan sellaisenaan, ilman takuuta tai ehtoa. Erityisesti palvelumme ei ehkä ole keskeytymätön tai virheetön.

8.2. Emme takaa, että sovelluksesta mahdollisesti saatavat tulokset ovat paikkansapitäviä ja luotettavia.

8.3. Spacetalk, sen johtajat, työntekijät, sopimusosapuolet ja asiamiehet eivät missään tapauksessa ole korvausvastuussa mistään vammasta, kuolemasta, menetyksestä tai vaateesta tai minkäänlaisista välittömistä, välillisistä, rankaisevista, erityisistä tai epäsuorista vahingoista, jotka aiheutuvat sovellusten tai siihen liittyvien palvelujen käytöstäsi tai mistään muusta vaateesta, joka liittyy millään muulla tavalla Spacetalk-laitteiden tai -sovelluksen käyttöön. Koska jotkin oikeudenkäyttöalueet eivät salli vastuun epäsuorista tai oheisvahingoista poissulkemista tai rajoittamista, näillä oikeudenkäyttöalueilla korvausvastuumme rajoittuu pienempään sovelluksen tilaussummasta ja lain sallimasta summasta.

8.4. Nämä ehdot eivät rajoita mitään peruuttamattomia takuita tai luovuttamattomia kuluttajansuojaoikeuksia, jotka sinulla voi olla alueesi kuluttajalainsäädännön mukaan.

8.5. Suostut puolustamaan ja suojaamaan Spacetalkia ja sen osakkuusyhteisöjä kaikilta vaateilta ja vaatimuksilta, mukaan lukien jonkin kolmannen osapuolen vaatimat kohtuulliset oikeudenkäyntikulut, jotka johtuvat tai aiheutuvat näiden ehtojen tai niihin viitteinä sisällytettyjen asiakirjojen tai jonkin lain rikkomuksestasi tai kolmannen osapuolen oikeuksien loukkauksestasi.

9. Ryhmäkanteesta luopuminen

9.1. Sovellettavan lain sen salliessa sinä ja Spacetalk sovitte, että kumpikin voi esittää vaateita toista vastaan vain yksityishenkilönä, ei kantajana tai ryhmän jäsenenä missään väitetyssä ryhmä- tai edustusmenettelyssä. Lisäksi sovellettavan lain salliessa, ellette sinä ja Spacetalk toisin sovi, tuomioistuin ei voi yhdistää useamman kuin yhden henkilön vaateita sinun vaateisiisi eikä voi muutoin johtaa minkäänlaisessa edustus- tai ryhmämenettelyssä.

10. Sallittu käyttö

Spacetalk™-sovellusta ja Spacetalk™-laitteita ei ole tarkoitettu

 • käytettäviksi luonnollisten henkilöiden laittomaan seurantaan ja tarkkailuun
 • ensisijaisen tilinomistajan valtuuttamattomien henkilöiden käyttöön
 • käytettäviksi häirintään tai solvaamiseen
 • käytettäviksi rajoitetuilla alueilla
 • käytettäviksi henkilökohtaisen edun saamiseksi tai henkilökohtaisen liiketoiminnan harjoittamiseen
 • käytettäviksi tavalla, joka voi vaikuttaa haitallisesti niiden luotettavuuteen tai tehokkuuteen
 • käytettäviksi millään tavalla, joka loukkaa tekijänoikeuksia, tietokantaoikeuksia, tavaramerkkejä tai muuta immateriaalioikeutta
 • käytettäviksi millään tavalla, joka rikkoo tätä sopimusta, tai lainvastaiseen tarkoitukseen
 • käytettäviksi lääketieteellisenä laitteena ja/tai lääketieteellisten neuvojen sijasta
 • käytettäviksi hoitavan henkilön tai lääketieteellisen avun korvaamiseen

Spacetalk™-sovelluksen käyttäjät eivät saa

 • käyttää Spacetalk-laitteita tavalla, joka loukkaa laitteen käyttäjän ja muiden oikeuksia
 • käyttää, ladata verkosta, lähettää tai vastaanottaa mitään dataa (mukaan lukien kuvat), joka on jollain tavalla vastenmielistä, mukaan lukien seksuaalisisältöinen, syrjivä, herjaava tai loukkaava aineisto
 • yhdistää Spacetalkia ja mobiililaitteitaan Internetiin standardista poikkeavilla yhteyksillä
 • häiritä tai yrittää häiritä Spacetalk-laitteiden ja -sovelluksen toiminnallisuutta tai asianmukaista toimintaa millään tavalla
 • ladata sovellukseen aineistoa kolmansien osapuolten yksityisyys- tai tietosuojaoikeuksien vastaisesti tai käyttää sovellusta tällaisen aineiston tallentamiseen, käsittelyyn tai välittämiseen
 • käyttää sovellusta haittaohjelmien tallentamiseen, käsittelyyn tai välittämiseen. Haittaohjelma tarkoittaa ohjelmointia (koodi, komentosarjat, aktiivinen sisältö ja muu ohjelmisto), joka on tarkoitettu häiritsemään toimintaa tai estämään se, keräämään tietoja, jotka johtavat yksityisyyden menettämiseen tai hyödyntämiseen, saamaan luvaton pääsy järjestelmäresursseihin tai joka on muutoin loukkaavaa toimintaa. Haittaohjelmia ovat tietokonevirukset, madot, troijalaiset, vakoiluohjelmat, epärehelliset mainosohjelmat, pelotteluohjelmat, rikolliset ohjelmat tai muut haitalliset tai ei-toivotut ohjelmistot tai ohjelmat.
 • esiintyä jonakuna toisena henkilönä, vääristellä kytköstäsi toiseen henkilöön tai yhteisöön, harjoittaa vilppiä tai kätkeä tai yrittää kätkeä henkilöllisyytesi
 • käyttää jotain luvatonta osaa Spacetalk-sovelluksesta tai -palvelusta
 • yrittää vaarantaa sovelluksen tai Spacetalk-palvelun tuvallisuuden millään tavalla
 • yrittää tutkia, kartoittaa tai koetella jonkin sovelluksen tai Spacetalk-palvelun osan tietoturva-aukkoja ilman asianmukaista valtuutusta

Näiden sallitun käytön ehtojen rikkominen voi johtaa käyttäjän tilin jäädyttämiseen tai lopettamiseen. Lisäksi käyttäjä voi joutua maksamaan rikkomuksiin liittyvän tutkinnan ja korjaavien toimien kulut. Kaikesta rikollisesta toiminnasta ilmoitetaan poliisille. Näiden sallitun käytön ehtojen rikkomuksen aiheuttama haitta sovellukselle tai Spacetalk-laitteille voi johtaa oikeustoimiin.

11. Turva- ja käyttövaroitukset

11.1. Spacetalk-palveluun ei pidä koskaan tukeutua yksin Spacetalk-laitteiden käyttäjän turvallisuuden, olinpaikan tai sijainnin varmistamiseksi. Spacetalk ei anna takuita eikä esitä vakuutuksia sijaintitietojen ja -ilmoitusten paikkansapitävyydestä tai luotettavuudesta. Sijainnin paikkansapitävyys vaihtelee paikasta toiseen, eikä siihen pidä koskaan tukeutua yksin Spacetalk-laitteen käyttäjän sijainnin määrittämiseksi.

11.2. Spacetalk-palvelu on yleinen hyvinvointipalvelu kuluttajille, eikä siihen pidä koskaan tukeutua lääkinnällisenä laitteena. Spacetalkia ei ole tarkoitettu korvaamaan hoitavaa henkilöä tai lääketieteellistä apua henkilölle, jolla on terveysongelmia. Spacetalk-palveluissa annetut tiedot eivät korvaa asianmukaista lääketieteellistä tai muuta ammattimaista hoitoa tai palvelua. Käyttäjien tulee hakea riippumattomia neuvoja lääkintäalan ammattilaiselta.

11.3. Spacetalk-palvelu ei ole hengenpelastuslaite eikä voi taata korkeampaa suoritustasoa kuin se, mitä voidaan odottaa tämän kaltaiselta teknologialta. Se pystyy suoriutumaan vain niin kuin sen pitää oikein käytettynä. Ellei Spacetalk-palvelu soita tai lähetä tekstiviestiä, kun sen pitäisi, hae apua jollakin muulla tavalla.

11.4. Tämä laite on riippuvainen matkapuhelinoperaattorin verkon kuuluvuusalueesta puhelujen soittamiseksi ja vastaanottamiseksi, tekstiviestien lähettämiseksi ja GPS-paikannuksen välittämiseksi. Nämä palvelut voivat vaihdella palveluntarjoajien ja sijaintien kesken kautta maailman. GPS-paikannus voi huonontua rakennusten sisällä tai tiheään rakennetuilla alueilla. Myös paikannus ulkona voi joskus tuottaa epätarkkoja koordinaatteja, ellei laite pysty kiinnittymään vähimmäismäärään satelliitteja. GPS-paikannuksen tarkkuus määräytyy esteettömästä näkyvyydestä käytettävissä oleviin satelliitteihin.

11.5. On suositeltavaa, että käyttäjä testaa laitteensa ajoittain 1–3 kuukauden välein painamalla SOS-painiketta. On käyttäjän vastuulla ilmoittaa puhelinoperaattorilleen ennen luottokorttinsa vanhentumista tai varmistaa, onko hänen laitteessaan käytetylle SIM-kortille lisättävä luottoa.

11.6. Spacetalk-palveluun syötettyjen hätäyhteyshenkilöiden tulee olla käytettävissä avustamaan sinua, ja heidät tulee valita huolellisesti.

12. Muita asioita

12.1. Sovellettava laki. Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Etelä-Australian, Yhdistyneen kuningaskunnan tai Yhdysvaltain lainsäädäntöä valitun alueen ja asuinpaikan mukaan, ja niitä tulkitaan sen mukaan.

12.2. Sovelluksen käyttöösi sovelletaan myös aluettasi koskevaa Spacetalkin tietosuojakäytäntöä, joka on saatavissa osoitteessa www.spacetalkwatch.com.

12.3. Asiakastuki. Saadaksesi lisätietoja palvelustamme ja sen ominaisuuksista tai jos tarvitset apua tilisi kanssa, käy verkkosivustomme tukiosiossa (www.spacetalkwatch.com/support). Jos näiden käyttöehtojen ja asiakastuen tai muiden verkkosivustomme osien tarjoamien tietojen välillä on ristiriita, nämä käyttöehdot ovat ensisijaiset.

12.4. Erotettavuus. Jos näiden käyttöehtojen jonkin sopimuskohdan katsotaan olevan mitätön, laiton tai täytäntöönpanokelvoton tai joidenkin sopimuskohtien katsotaan olevan mitättömiä, laittomia tai täytäntöönpanokelvottomia, jäljellä olevien sopimuskohtien lainvoimaisuus, laillisuus ja täytäntöönpanokelpoisuus pysyvät täysimääräisesti voimassa.

12.5. Muutokset käyttöehtoihin ja sopimukseen. Spacetalk voi aika ajoin muuttaa näitä käyttöehtoja. Ilmoitamme sinulle vähintään 30 päivää ennen kuin nämä uudet käyttöehdot koskevat sinua. Saatamme luovuttaa tai siirtää kanssasi tekemämme sopimuksen, mukaan lukien niihin liittyvät oikeutemme ja velvollisuutemme, milloin tahansa, ja suostut tekemään yhteistyötä kanssamme tällaisen luovutuksen tai siirron yhteydessä.

12.6. Sähköinen viestintä. Lähetämme sinulle tiliäsi koskevia tietoja (esim. maksuvaltuutuksia, laskuja, salasanan tai maksutavan muutoksia, vahvistusviestejä, ilmoituksia) vain sähköisessä muodossa, esimerkiksi sähköpostitse rekisteröitymisen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseesi.