SPACETALK retningslinjer for personvern

Updated: 22 April 2021

Vi er Spacetalk Holdings Pty Ltd (Spacetalk) og deres britiske datterselskap SPACETALKWATCH UK Ltd (STW). Vi selger Spacetalk Watch og tilknyttede tjenester direkte eller indirekte gjennom videreforhandlere og distributører i Australia, New Zealand, Storbritannia og i hele EU. Disse Retningslinjer for personvern forklarer hvordan vi innhenter, bruker, offentliggjør og beskytter informasjon som gjelder våre tjenester for Spacetalk Watch-brukere, eiere og besøkende på våre nettsider www.spacetalkwatch.com og www.spacetalkwatch.co.uk og brukere av våre tilknyttede mobi-app og programvare-app Spacetalk-appen. Når du bruker våre produkter og tjenester forstår vi at du betror oss dine opplysninger - vi er forpliktet til å gjøre oss denne tilliten verdig. Det starter med at vi hjelper deg med å forstå vår personvernpraksis og dine valg angående denne informasjonen, inkludert for Spacetalk Watch-brukere i EØS EUs personvernforordning 2016/679 (GDPR), for brukere i Storbritannia UK-GDPR and for australske brukere, i henhold til personvernloven av 1988 (Cth) (Australian Privacy Act).

Ingenting er viktigere for oss enn våre kunders sikkerhet og personvern. Vi iverksetter alle rimelig tiltak for å sikre at data i vår besittelse eller kontroll holdes sikre og ikke misbrukes. Det å gjøre våre kunder oppmerksom på våre retningslinjer for personvern er en del av vår forpliktelse til å gi deg best mulig service, så vennligst ta deg tid til å lese gjennom de følgende retningslinjene og lær hvordan vi håndterer personopplysninger.

Personer som har foreldreansvar, vergeansvar eller annet rettslig ansvar er ansvarlig for å vurdere personvernet til klokkebrukeren eller personen som er under deres omsorg og gi de samtykker som ønskes for dem.

Vi vedlikeholder og gjennomgår regelmessig disse Retningslinjene for personvern og iverksetter rimelige tiltak for å retter oss etter den australsk personvernloven, UK-GDPR, GDPR og annen personvernlovgivning i EU, alle så langt de gjelder og så langt det er rimelig gjennomførbart under hensyn til administreringen av vår virksomhet. For å sikre at dine personopplysninger holder seg konfidensielle, kommuniserer vi disse Retningslinjer for personvern til alle våre ansatte og gjør disse retningslinjene lett tilgjengelig for alle kunder, klienter og tjenesteleverandører.

Vennligst merk deg at ord og fraser i kursiv i disse retningslinjene har den betydningen de gis i den australske personvernloven og/eller GDPR og UK-GDPR.

OM SPACETALKS SYSTEMER

Spacetalk™-appen og Spacetalk™ er fullstendig eid av Spacetalk Holdings Pty Ltd og denne virksomheten er et heleid datterselskap av Spacetalk Limited, et allmennaksjeselskap som er børsnotert på den australske børs (ASX selskapskode: SPA) ABN 93 091 351 530. Med henblikk på disse og tilknyttede retningslinjer, skal STW og Spacetalk være felles behandlingsansvarlige.

HVILKE PERSONOPPLYSNINGER VI INNHENTER, BESITTER OG BRUKER

Vi vil kun innhente personopplysninger fra deg hvis det er rimelig nødvendig for å levere tjenester til deg. Vi vil kun innhente personopplysninger for de formålene vi har gitt deg beskjed om at vi innhenter dem for eller for et tilknyttet formål som med rimelighet kunne forventes eller for øvrig med din tillatelse.

Personopplysninger vi vil kunne innhente og beholde inkluderer:

 1. Personopplysninger: fornavn, etternavn, fødselsdato, kjønn, brukernavn, eller tilsvarende identifikator og tittel
 2. Kontaktdata: regningsadresse, e-postadresse og telefonnumre
 3. Tredjeparters kontaktdata: navn (eller kallenavn), telefonnummer og foto (valgfritt)
 4. Finansdata: betalingskortdetaljer
 5. Transaksjonsdata: detaljer om betalinger til og fra deg og andre detaljer om produkter og tjenester du har kjøpt fra oss
 6. Enhetsdata: Telefonnummer, IMSI, enhets-ID, nettverksinformasjon, forespørselslogger og chatte-brukernavn
 7. Profildata: brukernavn, passord, sikkerhets-pin og preferanser
 8. Stedsdata: Geografiske stedsdata og sikkerhetssoneparametre (Med enkelte av våre produkter, som Spacetalk™, innhenter vi det geografiske stedet til en smarttelefon eller smartklokke. Disse dataene kan brukes til å lokalisere den som bruker eller har på enheten. Stedsdata innhentes utelukkende med henblikk på å bistå foreldre og omsorgspersoner med å fastslå hvor den som jar enheten befinner seg, under forutsetning av denne personens uttrykkelige eller underforståtte samtykke. Tjenestene dreier seg om stedfesting, så for å fungere, må tjenesten vite hvor du befinner deg. Uansett når du åpner og bruker/samhandler med våre tjenester på en mobilenhet, klokke eller går til et av våre nettsteder, bruker vi stedsinformasjonen fra din mobil eller klokke eller annen sporingsenhet til å skreddersy tjenesteopplevelsene til din gjeldende lokasjon (vil vil vise stedet). Tjenestene vil også kunne bruke din mobilenhets bakgrunnslokasjon til å levere tjenestene. Hvis du har bakgrunnslokasjon skrudd på, vil tjenestene fra tid til annen informere oss om din enhets lokasjon selv om du ikke samhandler direkte med tjenestene. Hvordan vi innhenter disse dataene spesifiseres nedenfor. Når vi innhenter brukerdata i en tjeneste vil vi etterleve de aktuelle kravene for Apple App Store og Google Play Store.)
 9. Helseopplysninger (sensitive opplysninger): vekt, gjennomsnittlige aktivitetsnivåer, bevegelse/fysisk evne, medisinske tilstander, medisiner/resepter.
 10. Vi vil bare innhente sensitive opplysninger om deg hvis det anses rimelig nødvendig for oss å innhente opplysningene for at vi skal utføre våre funksjoner eller aktiviteter og du samtykker, eller innhenting kreves av loven eller annet unntak etter GDPR, UK-GDPR eller den australske personvernloven gjelder.

HVORDAN VI INNHENTER DINE PERSONOPPLYSNINGER

Vi vil i alminnelighet innhente ovennevnte personopplysninger fra deg direkte. Vi innhenter personopplysninger fra deg på ulike måter som for eksempel når du kommuniserer med oss, når du fyller ut en søknad eller et skjem eller en rundspørring, hvis du søker på en jobb hos oss, hvis vi leverer et produkt eller en tjeneste til deg, eller når du deltar i noen av våre aktiviteter. Vi vil også kunne oppbevare meldinger du sender gjennom tjenesten. Vi vil også kunne oppbevare fallrapportering (tidspunkt og hastighet for fallhendelser). Vi bruker disse opplysningene til å drive, opprettholde og levere funksjonene og funksjonaliteten for tjenestene. Vi vil også kunne bruke disse opplysningene til å korrespondere med deg, og til å ta opp alle spørsmål du reiser om tjenestene.

Vi vil også kunne innhente data og personopplysninger om enkeltpersoner fra tredjeparter og automatisk, herunder gjennom nettservere og stedsdata (som videre beskrevet nedenfor):

Nettstedsservere: Når du får tilgang til vårt nettsted og våre online-tjenester, innhentes de nettserverdataene som er opplistet ovenfor. Vi gir råd om at Google Analytics demografi- og interesserapportering vil kunne brukes til å utvikle spesifikke tilbud eller annonser fra tid til annen.

Stedsdata: vi vil kunne innhente disse dataene på mange ulike måter, herunder:

 • Globalt posisjoneringssystem (GPS);
 • WiFi-nettverk i nærheten;
 • Triangulering av mobiltelefontårn;
 • Feltkommunikasjon i nærheten;/li>
 • RFID.

Vi sender lokasjonen for brukerens enhet til våre servere når du parer enheten med en brukerkonto for Spacetalk-app og gir enhetstilgangen til lokasjonstjenestene. Vi tar personvernet for brukerlokasjon alvorlig.

Vennligst merk deg at vi lagrer eller oversender faktiske lokasjonsdata vekk fra selve enheten på våre servere, og graden av nøyaktighet for de lokasjonsdata som lagres er den samme som er tilgjengelig for innehaveren ab foreldreansvar gjennom Spacetalk-appen.

INFORMASJONSKAPSLER FOR NETTSIDER

Når du bruker og får tilgang til nettstedene våre, kan vi plassere en rekke informasjonskapsler i nettleseren din. Vi bruker informasjonskapsler for å hjelpe oss med å gjenkjenne deg, for å forbedre opplevelsen din, øke sikkerheten og måle bruken av tjenestene våre. Vi kan også bruke informasjonskapsler for å sikre at innhold fra våre nettsteder presenteres på den mest effektive måten for deg og din datamaskin eller mobile enhet, og for å muliggjøre visse funksjoner i tjenesten, for eksempel for å muliggjøre levering av annonser.

Våre retningslinjer for informasjonskapsler spesifiserer hvilke typer informasjonskapsler vi bruker for å drive vår tjeneste og dine alternativer angående informasjonskapsler. Vår gjeldende retningslinjer for informasjonskapsler kan ses og lastes ned fra vår nettside www.spacetalkwatch.com.

Hvis du har noen spørsmål om å velge bort innhenting av informasjonskapsler og andre sporings-/registreringsverktøy, kan du kontakte oss direkte på privacy@spacetalkwatch.com.

FORMÅLENE FOR INNHENTING, BESITTELSE, BRUK OG OFFENTLIGGJØRING AV PERSONOPPLYSNINGER

Vi innhenter personopplysninger som er rimelig nødvendige for em eller flere av våre funksjoner som angitt ovenfor og herunder for å:

 • vedlikeholde dine konto- og kontaktdetaljer;
 • gjøre det mulig for oss å laste ned og kjøpe våre produkter og tjenester;
 • behandle transaksjoner og sluttbrukerrelaterte opplysninger, inkludert bekreftelser og fakturaer;
 • kommunisere med deg;
 • gi deg tilgang til beskyttede områder av nettstedet;
 • verifisere data for nøyaktighet eller fullstendighet;
 • forbedre kvaliteten på våre tjenester og utvikle nye;
 • hjelpe våre tjenester med å levere mer nyttig, skreddersydd innhold så som lokasjonssporing og belønningsprogrammer for barn;
 • holde deg informert om programvareoppdateringer, tekniske oppdateringer, sikkerhetsvarslinger og støttemeldinger og administrative meldinger;
 • sende markedsføringsmeldinger til deg;
 • gjennomføre rundspørringer for å fastslå bruk og tilfredshet;
 • oppspore, undersøke og forebygge potensielt ulovlige handlinger eller unnlatelser med potensial til å bryte våre retningslinjer for personvern eller andre retningslinjer;
 • overholde våre rettslige forpliktelser
 • kombinere eller slå sammen dine personopplysninger med data vi innhenter fra tredjeparter og bruke dem for de formålene som angis i disse retningslinjene for personvern;
 • beskytte en persons rettigheter, eiendom eller sikkerhet;
 • godskrive rapporteringsformål; og
 • hvilket som helst annet formål som er gjort kjent i disse retningslinjer for personvern eller andre retningslinjer.

Vi vil ikke bruke eller offentliggjøre disse dataen for et sekundært formål med mindre du samtykker til at vi gjør det, eller at vi etter omstendighetene tror at du har rimelig grunn til å anta at vi vil bruke eller offentliggjøre dataene for et sekundært formål og at dette sekundære formålet er relatert til det primære formålet.

I tilfelle vi har sensitive data om deg, vil vi bare offentliggjøre slike data med ditt samtykke eller hvis bruken eller offentliggjøringen er direkte relatert til det primære formålet.

Vennligst merk det at vi også vil bruke eller offentliggjøre dine personopplysninger eller sensitive data hvis det kreves at vi gjør det etter loven eller ved en domstolskjennelse; eller hvis vi har rimelig grunn til å tro at bruke eller offentliggjøringen av dataene er rimelig nødvendig for en håndhevingsrelatert aktivitet eller på vegne av et rettshåndhevende organ, og i så fall vil vi avgi en skriftlig merknad om bruke eller offentliggjøringen, eller hvis det gjelder et annet unntak etter den australske personvernloven, UK-GDPR, GDPR eller relevant personvernlovgivning i EU.

RETTSGRUNNLAG FOR BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER ETTER GDPR (for brukere i EØS)

For brukere i EØS vil vi bruke og behandle dine personopplysninger under følgende omstendigheter:

 • Når du har gitt uttrykkelig samtykke. Du har rett til når som helst å trekke tilbake samtykke du har gitt oss ved å kontakte oss.
 • Når vi har behov for å etterleve en juridisk eller regulatorisk forpliktelse.
 • Når vi har behov for å gjennomføre den kontrakten vi skal til å inngå eller har inngått med deg.
 • Når det er nødvendig for våre (eller en tredjeparts) legitime interesser og dine interesser og grunnleggende rettigheter ikke overstyrer disse interessene. Avhengig av situasjonen kan du trekke tilbake ditt samtykke ved å sende e-post til privacy@spacetalkwatch.com. Når vi bruker dine opplysninger på grunn av en legitim interesse i å gjøre det, har du rett til å protestere på denne bruken, men hvis du gjør dette vil det kunne innebære at det ikke er mulig for deg å fortsette å bruke tjenestene.

ANONYMITET OG BRUK AV PSEVDONYM

Spacetalk vil tillate kundene å gjennomføre transaksjoner anonymt eller ved bruk av psevdonym, når dette er rimelig og gjennomførbart. Dette vil imidlertid ikke være mulig hvis Spacetalk er forpliktet eller autorisert av loven eller annet instrument til å håndtere kunder som er blitt ordentlig identifisert; eller når det ikke er gjennomførbart for oss å håndtere enkeltpersoner som ikke har identifisert seg selv eller som vil foretrekke å bruke psevdonym.

HVEM OFFENTLIGGJØR VI DINE PERSONOPPLYSNINGER TIL?

Etter som Spacetalk og STW er en del av en global virksomhet og selskapskonsern, vil informasjon kunne deles med andre tilknyttede virksomhetsenheter rundt i verden. Informasjon vil bli behandlet konfidensielt og kun offentliggjøres for den som har behov for å kjenne den.

Data vil bli beskyttet i samsvar med disse retningslinjer for personvern. Vi vil ikke leie ut eller selge dine opplysninger til tredjeparter utenfor Spacetalk og deres konsernselskaper (inkludert noe morselskap, datterselskaper og tilknyttede virksomheter) uten ditt samtykke, med mindre det er angitt i dette avsnittet:

Vi arbeider med andre selskaper som hjelper oss med å levere våre systemer og tjenester til våre kunder, og vi vil kunne levere data til disse selskapene med henblikk på å levere tjenestene og produktene til deg og tilrettelegge for våre interesser som angitt ovenfor. Disse tjenesteleverandørene vil kun gis tilgang til dine opplysninger i den utstrekning det er rimelig nødvendig for det som er vårt formål med å engasjere tjenesteleverandøren, og vi vil kreve at de aktuelle tredjepartene retter seg etter våre standarder og alle gjeldende lover.

For å sette oss i stand til å gi deg data om våre produkter og tjenester, vil vi kunne offentliggjøre dine personopplysninger til kredittopplysningsbyråer og andre tredjeparter. De opplysningene vi vil kunne offentliggjøre for kredittrapporteringsformål inkluderer blant annet:

 • det faktum at du har søkt om kreditt og hvilket beløp;
 • det faktum at vi er en kredittleverandør til deg; og
 • betalinger som har forfalt til betaling og hvor skritt for gjeldsinnfordring er igangsatt.

Vi vil også kunne bruke dine personopplysninger til å:

 • innhente fra et kredittopplysningsbyrå en kredittrapport som inneholder personopplysninger om deg i forhold til kommersiell kreditt vi har gitt deg;
 • innhente en rapport som inneholder informasjon om dine kommersielle aktiviteter eller kommersielle kredittverdighet fra en virksomhet som gir informasjon om personers kommersielle kredittverdighet; og
 • innhente en rapport fra et kredittopplysningsbyrå og annen informasjon i forhold til dine kommersielle kredittaktiviteter.

Vi vil også kunne offentliggjøre dine personopplysninger til tredjeparter du uttrykkelig ber oss om å sende personopplysningene til eller til tredjeparter du gir samtykke til at vi deler dine personopplysninger med.

HÅNDTERING AV PERSONOPPLYSNINGER VI IKKE HAR BEDT OM

Hvis vi kommer over personopplysninger om deg fra en annen kilde enn deg, eller det er data levert fra deg som vi ikke har bedt om, påtar vi oss innen rimelig tid å ta stilling til om vi kunne ha bedt om slike personopplysninger i henhold til den australske personvernloven, UK-GDPR eller GDPR og håndtere de opplysningene vi ikke har bedt om i samsvar med det.

HVOR VI LAGRER DINE PERSONOPPLYSNINGER

Du har rett til å vite hvor dine personopplysninger er lagret.

Enkeltpersoner i Storbritannia

Alle dine personopplysninger blir lagret i Storbritannia: De personopplysningene vi innhenter fra deg blir lagret på sikre informasjonsteknologiske systemer som befinner seg i Storbritannia.

Enkeltpersoner i EU og EØS

Alle dine personopplysninger blir lagret i Storbritannia: De personopplysningene vi innhenter fra deg blir lagret på sikre informasjonsteknologiske systemer som befinner seg i Storbritannia.

Enkeltpersoner i Australia og/eller New Zealand

Alle dine personopplysninger blir lagret i Australia: De personopplysningene vi innhenter fra deg blir lagret på sikre informasjonsteknologiske systemer som befinner seg i Australia.

INTERNASJONAL OVERFØRING AV PERSONOPPLYSNINGER

Vi opererer på en global skala – som sådan er internasjonale overføringer av data et sentralt element i vår forretningsdrift, for eksempel vil vi kunne lagre og behandle personopplysninger i en skytjeneste som driftes utenfor EU eller Australia i hvilket som helst land hvor vi eller våre partnere opprettholder sine data.

Enkeltpersoner i EU, EØS og Storbritannia

For levering av kundestøtte, eller for feilsøkingsspørsmål, vil vi kunne gi forbigående tilgang til våre systemer for leverandører eller enkeltpersoner utenfor Europa og Storbritannia.

Når vi gir tilgang, vil det være strengt i henhold til europeiske personvernregler, nærmere bestemt GDPR og UK-GDPR og våre leverandører er også kontraktsforpliktet til å rette seg etter disse reglene.

Vi har en rigorøs utvelgelsesprosess og arbeider kun med datterselskaper og tjenesteytere som tilbyr det samme nivå av sikkerhet og personvern som vi gjør. Vi sørger for å få signert en kontrakt med hver tredjepart som garanterer deres konfidensialitet og engasjement for trygg oppbevaring av dine personopplysninger i samsvar med gjeldende lover.

Vi vil også kunne overføre dine personopplysninger ut av landet, for eksempel hvis vi mottar en juridisk eller regulatorisk anmodning fra et utenlandsk rettshåndhevende organ. Vi vil også ta skritt for å sikre at enhver internasjonal overføring av data blir nøye håndtert for å beskytte dine rettigheter og interesser og kun overfører dine personopplysninger ved hjelp av kryptering og anonymiserende aktiviteter.

Du har rett til å be om mer informasjon om de sikringstiltakene vi har fått på plass som nevnt ovenfor. Kontakt oss som beskrevet i detaljene nedenfor hvis du gjerne vil ha mer informasjon.

INNFØRING, BRUK ELLER OFFENTLIGGJØRING AV MYNDIGHETSRELATERTE IDENTIFIKATORER

Som en generell praksis verken innhenter eller bruker vi myndighetsrelaterte identifikatorer. I alle tilfelle vil vi ikke bruke eller offentliggjøre en myndighetsrelatert identifikator med mindre det er rimelig nødvendig for en håndhevingsrelatert aktivitet av eller på vegne av et håndhevingsorgan. Vi vil også kunne offentliggjøre en myndighetsrelatert identifikator knyttet til deg hvis lov eller forskrift tillater oss eller krever at vi gjør det.

KVALITET PÅ PERSONOPPLYSNINGENE

Vi tar alle rimelige skritt etter omstendighetene for å sikre at de personopplysningene vi innhenter fra deg er nøyaktige, oppdaterte og fullstendige. Når vi innhenter data fra deg direkte, baserer vi oss på at du gir oss nøyaktige data og det er ikke sikkert vi anser ytterligere skritt påkrevd. Vi vil også sørge for alle rimelige skritt etter omstendighetene for å sikre at de personopplysningene vi bruker eller offentliggjør, i forhold til formålet for vår bruk eller offentliggjøring av dataene, er nøyaktige, oppdaterte, fullstendige og relevante.

BESKYTTELSE AV PERSONOPPLYSNINGER

Vi vil iverksette alle rimelige skritt for å beskytte dine personopplysninger mot misbruk, forstyrrelser, tap, uautorisert tilgang, modifisering og ulovlig offentliggjøring. Personopplysninger som ikke lenger trengs vil bli slettet eller anonymisert.

Hvordan du kan beskytte opplysningene dine

Vi oppfordrer kundene til å ta alle forholdsregler for å beskytte sine personopplysninger og klokkens brukerdata ved å skifte passord ofte, bruke en kombinasjon av bokstaver og tall, og sørge for å sikre nettleseren og den internettforbindelsen som benyttes.

Hvordan vi beskytter dine opplysninger

Vi sørger for sikkerheten til opplysningene med fysiske, elektroniske og administrative prosedyrer. Vi bruker bransjens beste kryptering for alle våre tjenester inkludert enheter, apper, nettsider og meldinger

Alle data lagres og behandles i infrastrukturbegrensede sentre. Miljøet benytter det mest moderne i elektronisk overvåkning av nettverkssikkerhet, fysisk sikkerhet og multifaktorbaserte adgangskontrollsystemer for å beskytte klientdata. Datasentrene er bemannet 24x7 av opplærte sikkerhetsteam.

Nettverkssikkerhet

Vi bruker spesialbygde, integrerte brannmurprogrammer og virtuelle sikkerhetsprogrammer og systemer basert på private nettverk (VPN) som sikrer det høyeste nivå av beskyttelse.

Politiets bakgrunnssjekk

En betingelse for engasjering av alle våre ansatte, konsulenter, kontrahenter og underleverandører, kommunikasjonstjenesteleverandører og rådgivere er at de gjennomgår en bakgrunnssjekk hos politiet for eventuelle tidligere overgrepssaker overfor barn. Dersom overgrepssaker mot barn avdekkes vil dette føre til umiddelbart opphør av vårt forhold med den aktuelle enkeltpersonen eller organisasjonen.

MELDEPLIKTIGE PERSONOPPLYSNINGSBRUDD

I tilfelle det inntreffer et personopplysningsbrudd og det kreves at vi overholder meldeplikt for kvalifiserte databrudd etter australske personvernlover, GDPR og/eller andre forskrifter eller lovgivning, vil vi iverksette alle rimelige skritt for å avgrense det mistenkte eller kjente bruddet når det er mulig og følge følgende prosess som beskrives i denne klausulen.

Vi vil iverksette umiddelbare skritt for å begrense videre tilgang eller distribusjon når det er mulig. Hvis vi har rimelig grunn til å mistenke at databruddet sannsynligvis vil føre til alvorlig skade for noen involverte enkeltpersoner, vil vi iverksette alle rimelige tiltak for å sikre at vurderingen er fullført innen 30 dager etter bruddet eller snarere om mulig.

I tilfelle et personopplysningsbrudd i EØS vil vi uten ugrunnet opphold og, når det lar seg gjøre, ikke senere enn 72 timer etter å ha blitt oppmerksom på det, varsle om personopplysningsbruddet til ICO i samsvar med personvernloven av 2018, UK-GDPR og GDPR.

Hvis vi med rimelighet fastslår at det ikke er sannsynlig at databruddet vil føre til alvorlig skade mot involverte enkeltpersoner eller eventuelle avhjelpende tiltak vi iverksetter lykkes med avgrense skade, vil det ikke foretas noen varsling eller meddelelse.

Når vi etter en vurdering og eventuelle avhjelpende tiltak fortsatt har rimelig grunn til å tro at alvorlig skade er sannsynlig, vil vi så raskt som mulig gi en uttalelse til hver av de personene som har vært utsatt for databrudd eller som er utsatt for risiko. Uttalelsen vil inneholde detaljer om bruddet og anbefalinger om hvilke skritt hver person bør ta. Vi vil også levere en kopi av uttalelsen til den aktuelle tilsynsmyndigheten (for brukere i EØS).

Vi vil deretter gjennomgå hendelsen og iverksette tiltak for å forhindre fremtidige brudd.

DINE RETTIGHETER TIL INNSYN I OG RETTING AV PERSONOPPLYSNINGER

Lovene i enkelte land gir særskilte rettigheter med hensyn til personopplysninger. Som bruker i disse jurisdiksjonene kan du ha rett til å: 

 • be om kopi av opplysningene dine;
 • be om at vi retter unøyaktigheter angående opplysningene dine;
 • be om at opplysningene dine blir slettet eller at vi begrenser tilgangen til dem;
 • be om en strukturert elektronisk versjon av opplysningene dine; og
 • protestere mot vår bruk av opplysningene dine;

Skulle du ønske å fremsette en forespørsel med hensyn til dine personopplysninger, vennligst kontakt oss på privacy@spacetalkwatch.com.

Under enkelte omstendigheter kan det være at vi ikke er i stand til å etterkomme en anmodning du fremsetter med hensyn til dine personopplysninger. For eksempel kan det være at vi ikke er i stand til å levere en kopi av opplysningene dine når dette vil krenke rettighetene til en annen bruker. Det vil også kunne kreves av oss at vi beholder visse opplysninger som du ber oss om å slette, av ulike grunner, som for eksempel at det er et rettslig krav at vi gjør det. I enkelte tilfelle kan det være at du har delt opplysningene dine mer tredjeparter, for eksempel ved å publisere et design på nettsiden til en tredjepart. I så fall vil vi ikke være i stand til å slette informasjonen, og du vil måtte kontakte den aktuelle tredjeparten direkte.

Hvis vi ikke er i stand til å løse din forespørsel, eller hvis du er bekymret over et potensielt brudd, kan du ha rett til å rapportere problemet eller fremsette en klage til personvernmyndighetene i din jurisdiksjon.

Du kan ha spesifikke rettigheter i forhold til dine opplysninger avhengig av hvor du bor.

PERSONVERN FOR BARN

Selv om noen av våre produkter er rettet mot barnesikkerhet og at støttende verger og innehavere av foreldreansvar overvåker og beskytter sine barns sikkerhet, vil vi ikke med overlegg be om personopplysninger fra barn og tjenestene tilbys ikke for barn.

PERSONVERN – SPØRSMÅL, ANMODNINGER, KLAGER, BRUDD

Spørsmål angående disse retningslinjer for personvern eller de personopplysningene vi kan ha om deg, bør rettes til vårt kundeserviceteam, og kontaktopplysningene for dem finner du nedenfor.

Hvis du tror at dine personopplysninger, i vår besittelse, kan ha blitt kompromittert på noen måte eller du har andre personvernrelaterte klager eller spørsmål, bør du også ta opp problemet med en representant for vårt kundeserviceteam så raskt som mulig.

Vi vil iverksette alle rimelige tiltak for å sikre at dine krav blir gransket og et formelt svar vil bli gitt deg innen rimelig tid, under hensyntaken til omstendighetene rundt kravene dine. Hvis det bestemmes at det kreves rettingstiltak som følge av denne granskningen, vil vi ta alle rimelige skritt for å rette opp situasjonen og gi deg råd om slike, nok en gang innen rimelig tid under hensyntaken til omstendighetene.

Hvis vi ikke løser din forespørsel, bekymring eller klage til din tilfredshet eller du krever mer informasjon i forhold til eventuelle personvernspørsmål, vennligst kontakt den aktuelle tilsynsmyndigheten, på de kontaktopplysningene du finner nedenfor.

Office of the Australian information Commission (Aust)

Telefon 1300 363 992
E-post enquiries@oaic.gov.au
Kontoradresse Level 3, 175 Pitt Street, Sydney NSW 2000
Postadresse GPO Box 5218, Sydney 2001
Nettside www.oaic.gov.au

 

Information Commissioner’s Office (UK)

Telefon +44 (0) 303 123 1113
E-post casework@ico.org.uk
Kontoradresse Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow SK9 5AF
Nettside www.ico.org.uk

 

KONTAKT Spacetalk Holdings Pty Ltd

Telefon +61 (0) 8 8104 9588
E-post

privacy@spacetalkwatch.com

support@spacetalkwatch.com

Kontoradresse 154 Fullarton Road, Rose Park SA 5067, Australia
Postadresse Sama kuin yllä
Nettside www.spacetalkwatch.com

 

KONTAKT MED SPACETALKWATCH UK LTD

for enkeltpersoner i Storbritannia

Telefon +44 (0) 208 0175868
E-post

privacy@spacetalkwatch.co.uk

support@spacetalkwatch.co.uk

Kontoradresse

Office 9, Business First

Burnbrae Road, Linwood Industrial Estate

Paisely PA3 3FP

Postadresse Sama kuin yllä
Nettside www.spacetalkwatch.co.uk

 

KONTAKT MED SPACETALKWATCH UK LTD

for enkeltpersoner i EU og EØS

E-post datarequest@datarep.com.au og oppgi ‘SpacetalkWatch UK Ltd’ i emnelinjen.
Internettskjema www.datarep.com/data-request
Postadresse Send forespørselen til DataRep på den av adressene som passer best.

 

Vennligst merk: når du sender forespørsler, er det viktig at du merker brevene med ‘DataRep’ ikke ‘SpacetalkWatchUK Ltd’ ellers kan det være at henvendelsen ikke vil nå frem.

 

Land

Adresse

Østerrike

DataRep, City Tower, Brückenkopfgasse 1/6. Stock, Graz, 8020, Østerrike

Belgia

DataRep, Place de L'Université 16, Louvain-La-Neuve, Waals Brabant, 1348, Belgia

Bulgaria

DataRep, 132 Mimi Balkanska Str., Sofia, 1540, Bulgaria

Kroatia

DataRep, Ground & 9th Floor, Hoto Tower, Savska cesta 32, Zagreb, 10000, Kroatia

Kypros

DataRep, Victory House, 205 Archbishop Makarios Avenue, Limassol, 3030, Kypros

Tsjekkia

DataRep, IQ Ostrava Ground floor, 28. rijna 3346/91, Ostrava-mesto, Moravska, Ostrava, Tsjekkia

Danmark

DataRep, Lautruphøj 1-3, Ballerup, 2750, Danmark

Estland

DataRep, 2nd Floor, Tornimae 5, Tallinn, 10145, Estland

Finland

DataRep, Luna House, 5.krs, Mannerheimintie 12 B, Helsinki, 00100, Finland

Frankrike

DataRep, 72 rue de Lessard, Rouen, 76100, Frankrike

Tyskland

DataRep, 3rd and 4th floor, Altmarkt 10 B/D, Dresden, 01067, Tyskland

Hellas

DataRep, 24 Lagoumitzi str, Athens, 17671, Hellas

Ungarn

DataRep, President Centre, Kálmán Imre utca 1, Budapest, 1054, Ungarn

Island

DataRep, Kalkofnsvegur 2, 101 Reykjavík, Island

Irland

DataRep, The Cube, Monahan Road, Cork, T12 H1XY, Republic of Irland

Italia

DataRep, Viale Gioerfio Ribotta 11, Piano 1, Rome, Lazio, 00144, Italia

Latvia

DataRep, 4th & 5th floors, 14 Terbatas Street, Riga, LV-1011, Latvia

Liechtenstein

DataRep, City Tower, Brückenkopfgasse 1/6. Stock, Graz, 8020, Itävalta

Litauen

DataRep, 44A Gedimino Avenue, 01110 Vilnius, Litauen

Luxembourg

DataRep, BPM 335368, Banzelt 4 A, 6921, Roodt-sur-Syre, Luxembourg

Malta

DataRep, Tower Business Centre, 2nd floor, Tower Street, Swatar, BKR4013, Malta

Nederland

DataRep, Cuserstraat 93, Floor 2 and 3, Amsterdam, 1081 CN, Nederland

Norge

DataRep, C.J. Hambros Plass 2c, Oslo, 0164, Norge

Polen

DataRep, Budynek Fronton ul Kamienna 21, Krakow, 31-403, Polen

Portugal

DataRep, Torre de Monsanto, Rua Afonso Praça 30, 7th floor, Algès, Lisboa, 1495-061, Portugal

Romania

DataRep, 15 Piaţa Charles de Gaulle, nr. 1-T, Bucureşti, Sectorul 1, 011857,

Romania

Slovakia

DataRep, Apollo Business Centre II, Block E / 9th floor, 4D Prievozska, Bratislava, 821 09, Slovakia

Slovenia

DataRep, Trg. Republike 3, Floor 3, Ljubljana, 1000, Slovenia

Spania

DataRep, Calle de Manzanares 4, Madrid, 28005, Spania

Sverige

DataRep, S:t Johannesgatan 2, 4th floor, Malmo, SE - 211 46, Sverige