Vilkår for bruk av Spacetalk-appen og Spacetalk-enheter

Spacetalk tilbyr en abonnementstjeneste som lar medlemmene våre skaffe og samle inn plassering og andre data relatert til tilkoblede enheter over Internett til visse Internett-tilkoblede mobile enheter.

Disse vilkårene for bruk («TOU» eller «Vilkår») styrer din bruk av Spacetalk™-appen og Spacetalk™ enheter. Som brukt i disse vilkårene betyr 'Spacetalk-tjenesten', 'vår tjeneste' eller 'tjenesten' tjenesten som tilbys av Spacetalk for å oppdage og bruke Spacetalk-innhold, inkludert alle funksjoner, funksjonaliteter og brukergrensesnitt, samt alt innhold og programvare knyttet til tjenesten vår, inkludert Spacetalk-appen ('appen').

Appen og Spacetalk-enhetene leveres til deg av Spacetalk Holdings Pty Ltd, SpacetalkWatch UK Ltd og Spacetalk USA Pty Ltd som er heleide datterselskaper av Spacetalk Ltd, et børsnotert selskap i Australia (ASX organisasjonsform: SPA) ABN 93 091 351 530.

1. Lisensomfang

1.1. Spacetalk gir deg en ikke-overførbar lisens til å bruke appen på produkter du eier eller kontrollerer.

1.2. Disse vilkårene regulerer alt innhold, materiale eller tjenester som er tilgjengelige fra eller kjøpt i appen, samt oppgraderinger levert av Spacetalk som erstatter eller supplerer den originale appen eller Spacetalk-enhetene.

1.3. Du kan ikke distribuere eller gjøre appen tilgjengelig over et nettverk der den kan brukes av andre enheter enn Spacetalk-enheter. Du kan ikke overføre, videredistribuere eller underlisensiere appen. Du kan ikke kopiere, foreta omvendt utvikling av, dissemble forsøk på å utlede kildekoden til, modifisere eller lage avledede verk av appen.

2. Medlemskap

2.1. Hvis du vil bruke Spacetalk-tjenesten, må du ha Internett-tilgang, en mobil enhet og et gjeldende abonnement.

2.2. For å få et gjeldende abonnement må du laste ned applikasjonen fra en appbutikk på mobilenheten din og opprette en konto i applikasjonen (inkludert å bekrefte kontoen din via e-post).

2.3. Abonnementet fortsetter til det avsluttes av deg.

2.4. Et gjeldende abonnement gir deg rett til å få tilgang til noe funksjonalitet i tjenesten, men ikke alle. Ytterligere funksjonalitet kan være tilgjengelig i appen for ekstra kostnader.

3. Fakturering

3.1. Faktureringssyklus. Eventuelle belastninger du måtte pådra deg i forbindelse med din bruk av tjenesten, for eksempel skatter og mulige transaksjonsgebyrer, belastes iTunes, Google Play eller lignende konto ved kjøpsbekreftelse.

4. Bruk av data

4.1. Du samtykker i at Spacetalk kan samle inn og bruke tekniske data og relatert informasjon, inkludert, men ikke begrenset til, teknisk informasjon om enheten din, system- og app-programvaren og eksterne enheter som samles inn med jevne mellomrom for å lette leveringen av tjenestene våre til medlemmet, og programvareoppdateringer, produktstøtte og andre tjenester relatert til appen og Spacetalk-enheten. Spacetalk kan bruke denne informasjonen (så lenge den er i en form som ikke identifiserer deg personlig) for å forbedre produktene eller for å levere tjenester eller teknologier til deg. Mer informasjon om vår bruk av data kan fås fra våre retningslinjer for personvern.

5. Spacetalk-tjeneste

5.1. Du må være 18 år for å bli abonnent på Spacetalk-tjenesten.

5.2. Spacetalk-tjenesten og alt innhold som vises gjennom tjenesten, er kun til personlig og ikke-kommersiell bruk.

5.3. Du samtykker i å bruke Spacetalk-produktene og -tjenestene, inkludert alle funksjoner og funksjoner knyttet til disse, i samsvar med alle gjeldende lover, regler og forskrifter, eller andre begrensninger for bruk av service eller innhold der. Du samtykker i å ikke arkivere, reprodusere, distribuere, endre, vise, utføre, publisere, lisensiere, lage avledede verk fra, tilby for salg eller bruke (unntatt som uttrykkelig autorisert i disse vilkårene) innhold og informasjon som finnes på eller innhentet fra eller gjennom Spacetalk-tjenesten. Du samtykker også i å ikke: omgå, fjerne, endre, deaktivere, forringe eller hindre noen av innholdsbeskyttelsene i Spacetalk-tjenesten; dekompilere, foreta omvendt utvikling av eller fjerneall programvare eller andre produkter eller prosesser som er tilgjengelige gjennom Spacetalk-tjenesten; sette inn kode eller produkt eller manipulere innholdet i Spacetalk-tjenesten på noen måte; eller bruke datautvinning, datainnsamling eller utvinningsmetode. I tillegg godtar du å ikke laste opp, legge ut, sende eller på annen måte sende eller overføre materiale som er utformet for å avbryte, ødelegge eller begrense funksjonaliteten til dataprogramvare eller maskinvare- eller telekommunikasjonsutstyr knyttet til Spacetalk-tjenesten, including programvarevirus eller annen datakode, filer eller programmer. Vi kan avslutte eller begrense din bruk av tjenesten vår hvis du bryter vilkårene eller er engasjert i ulovlig eller uredelig bruk av tjenesten.

5.4. Kvaliteten og ytelsen til Spacetalk-tjenesteinnholdet kan variere fra enhet til enhet, og kan påvirkes av en rekke faktorer, for eksempel hvor du befinner deg, båndbredden som er tilgjengelig via og/eller hastigheten på Internett-tilkoblingen.

5.5. Du forstår og erkjenner at du er ansvarlig for alt brukerinnhold du sender inn eller bidrar med, og har fullt ansvar for slikt innhold, inkludert lovlighet, pålitelighet, nøyaktighet og hensiktsmessighet. Når du leverer brukerinnhold, erklærer og garanterer du at (a) du eier eller kontrollerer alle rettigheter i og til slikt brukerinnhold og har rett til å gi lisensen gitt ovenfor, og (b) alt brukerinnholdet ditt gjør og vil overholde disse bruksvilkårene.

6. Eksterne tjenester

6.1. Appen kan gi tilgang til Spacetalks og/eller tredjeparts tjenester og nettsteder (samlet og individuelt «eksterne tjenester»). Du samtykker i å bruke de eksterne tjenestene på egen risiko. Spacetalk er ikke ansvarlig for å undersøke og evaluere innholdet eller nøyaktigheten til noen tredjeparts eksterne tjenester og skal ikke holdes ansvarlig for slike eksterne tjenester fra tredjeparter.

7. Passord og kontotilgang

7.1. Medlemmet som opprettet Spacetalk-kontoen («kontoeier») har tilgang og kontroll over Spacetalk-kontoen og Spacetalk-enhetene som brukes til å få tilgang til tjenesten vår. For å opprettholde kontrollen over kontoen og for å forhindre at noen får tilgang til kontoen (som vil inkludere informasjon om visningshistorikk for kontoen), bør kontoeieren opprettholde kontrollen over Spacetalk-enhetene som brukes til å få tilgang til tjenesten og ikke avsløre passordet som er knyttet til kontoen til noen. Du er ansvarlig for å oppdatere og opprettholde nøyaktigheten av informasjonen du gir oss i forbindelse med kontoen din. Vi kan avslutte kontoen din eller sette kontoen din på vent for å beskytte deg, Spacetalk eller partnerne våre mot identitetstyveri eller annen uredelig aktivitet.

8. Garantier, skadesløsholdelse og ansvarsbegrensninger

8.1. Spacetalk-tjenesten leveres «som den er» og uten garanti eller betingelse. Spesielt kan det hende at tjenesten vår ikke fungerer uavbrutt eller feilfritt.

8.2. Vi garanterer ikke at resultatene som kan oppnås fra appen vil være nøyaktige og pålitelige.

8.3. Under ingen omstendigheter skal Spacetalk, våre styremedlemmer, ansatte, entreprenører og agenter være ansvarlige for skader, dødsfall, tap, krav eller direkte, indirekte, straffende, spesielle eller følgeskader av noe slag som oppstår som følge av din bruk av appen eller relaterte tjenester eller for andre krav relatert på annen måte til bruk av Spacetalk-enhetene eller appen. Fordi noen jurisdiksjoner ikke tillater utelukkelse ellerbegrensning av ansvar for følgeskader eller tilfeldige skader, skal vårt ansvar i slike jurisdiksjoner begrenses til det minste av abonnementsbeløpet til appen og beløpet som er tillatt ved lov.

8.4. Disse vilkårene vil ikke begrense eventuelle ikke-waivable garantier eller forbrukerbeskyttelsesrettigheter som du kan ha rett til i henhold til forbrukerlovene i din region.

8.5. Du samtykker i å holde Spacetalk og våre tilknyttede enheter skadesløse fra ethvert krav eller krav, inkludert rimelige juridiske kostnader fra en tredjepart på grunn av eller som følge av brudd på disse vilkårene eller dokumentene de innlemmer ved referanse eller ved brudd på noen lov eller rettighetene til en tredjepart.

9. Fraskrivelse av gruppesøksmål

9.1. Der det er tillatt i henhold til gjeldende lov, godtar du og Spacetalk at hver enkelt kan fremsette krav kun i sin egen individuelle kapasitet, og ikke som saksøker eller medlem i noen påstått klasse- eller representativ prosedyre. Videre, der det er tillatt i henhold til gjeldende lov, med mindre både du og Spacetalk er enige om noe annet, kan retten ikke konsolidere mer enn en persons krav med dine krav og kan ikke på annen måte presidere over noen form for en representant eller grupperepresentasjon.

10. Akseptabel bruk

Spacetalk™-appen og Spacetalk™-enhetene er ikke ment å:

 • brukes til ulovlig sporing og overvåking av fysiske personer
 • brukes av personer som ikke er autorisert av hovedkontoinnehaveren
 • brukes til trakassering eller misbruk
 • brukes i begrensede områder
 • brukes til å gjøre personlige gevinster eller drive personlig virksomhet
 • brukes på en måte som kan påvirke påliteligheten eller effektiviteten
 • brukes på noen måte krenke opphavsrett, databaserettigheter, varemerker eller andre immaterielle rettigheter
 • brukes på noen måte som krenker denne avtalen eller for et ulovlig formål
 • brukes som medisinsk utstyr og/eller i stedet for medisinsk rådgivning
 • brukes til å erstatte en omsorgsperson eller legehjelp

Brukere av Spacetalk™-appen må ikke:

 • bruke Spacetalk-enheter på en måte som krenker rettighetene til enhetsbrukeren og andre
 • få tilgang til, laste ned, sende eller motta data (inkludert bilder), som på noen måte er støtende, inkludert seksuelt eksplisitt, diskriminerende, ærekrenkende eller injurierende materiale
 • koble Spacetalk og sine mobile enheter til Internett ved hjelp av ikke-standardtilkoblinger
 • forstyrre eller forsøke å forstyrre funksjonaliteten eller riktig arbeid på Spacetalk-enhetene og -appen
 • laste opp til appen, eller bruke appen til å lagre, behandle eller overføre materiale i strid med tredjeparts personvern- eller databeskyttelsesrettigheter
 • bruke appen til å lagre, behandle eller overføre skadelig programvare. Skadelig programvare betyr programmering (kode, skript, aktivt innhold og annen programvare) som er utformet for å forstyrre eller nekte drift, samle inn informasjon som fører til tap av personvern eller utnyttelse, eller få uautoriserttilgang til systemressurser, eller som på annen måte viser misbruk av atferd. Malware inkluderer datavirus, ormer, trojanske hester, spyware, uærlig adware, scareware, crimeware, de fleste rootkits, eller annen ondsinnet eller uønsket programvare eller programs.
 • utgi deg for å være en annen person, gi en uriktig fremstilling av din tilknytning til en annen person eller enhet, delta i svindel eller skjule eller forsøke å skjule identiteten din
 • tilgang til uautoriserte deler av Spacetalk-appen eller tjenesten
 • forsøke å kompromittere sikkerheten til appen eller Spacetalk-tjenesten på noen måte
 • forsøke å granske, skanne eller teste sikkerhetsproblemet til en hvilken som helst del av appen eller Spacetalk-tjenesten uten riktig autorisasjon

  Brudd på disse retningslinjene for akseptabel bruk kan føre til suspensjon eller oppsigelse av brukerens konto. I tillegg kan brukeren bli pålagt å betale for kostnadene ved etterforskning og avhjelpende tiltak knyttet til brudd. Eventuelle kriminelle aktiviteter er underlagt henvisning til rettshåndhevelse. Enhver skade på appen eller Spacetalk-enhetene forårsaket av brudd på disse retningslinjene for akseptabel bruk kan føre til rettslige skritt.

  11. Sikkerhets- og bruksadvarsler

  11.1. Spacetalk-tjenesten må aldri bare stoles på for å sikre sikkerheten, tilholdsstedet eller plasseringen av brukeren av Spacetalk-enheter. Spacetalk gir ingen garantier, representasjoner eller garantier angående nøyaktighet eller pålitelighet av stedsdata og varsler. Nøyaktigheten av plasseringen varierer fra sted til sted og må aldri bare stoles på for å identifisere plasseringen av Spacetalk-enhetsbrukeren.

  11.2. Spacetalk-tjenesten er en generell velværetjeneste for forbrukere og må aldri brukes som medisinsk utstyr. Spacetalk er ikke ment å erstatte en omsorgsperson eller medisinsk hjelp for en person som arbeider med helseproblemer. Informasjonen i Spacetalk-tjenestene er ikke en erstatning for å skaffe riktig medisinsk eller annen profesjonell behandling eller tjenester. Brukere bør søke uavhengig råd fra en medisinsk fagperson.

  11.3. Spacetalk-tjenesten er ikke en livreddende enhet og kan ikke garantere noe ytelsesnivå utover det som kan forventes av teknologi avdette er slag. Den kan bare fungere som den skal når den er riktig betjent. Hvis Spacetalk-tjenesten ikke ringer eller tekster når den skal, kan du få hjelp med en alternativ metode.

  11.4. Denne enheten er avhengig av nettverksdekningen til mobiltelefonleverandørene for å ringe og motta telefonsamtaler, sende SMS-tekstmeldinger og overføre informasjon om GPS-posisjonering. Disse tjenestene kan variere mellom leverandører og steder over hele verden. GPS-posisjonen kan bli svekket når du befinner deg inne i bygninger eller bebygde områder. Utendørs posisjonsytelse kan også noen ganger levere unøyaktige koordinater hvis enheten ikke klarer å få signal fra et minimum antall satellitter. Nøyaktigheten av GPS-posisjonering bestemmes av tilgjengeligheten av uhindret synslinje til de tilgjengelige satellittene.

  11.5. Det anbefales på det sterkeste at brukeren regelmessig tester enheten hver 1-3 måned ved å trykke på SOS-knappen. Det er brukernes ansvar å sørge for at telefonleverandøren blir varslet før kredittkortet utløper, eller om kontantbeløp må legges til SIM-kortet som brukes på enheten.

  11.6. Nødkontakter som er inngått i Spacetalk-tjenesten, bør være personer som er tilgjengelige for å hjelpe deg og bør velges nøye.

  12. Diverse

  12.1. Gjeldende lov. Disse bruksvilkårene skal styres av og tolkes i samsvar med lovene i Sør-Australia, Storbritannia eller USA, avhengig av valgt region og bosted.

  12.2. Din bruk av appen er også underlagt Spacetalks retningslinjer for personvern som er relevante for din region, tilgjengelig på www.spacetalkwatch.com.

  12.3. Kundestøtte. Hvis du vil ha mer informasjon om tjenesten vår og funksjonene, eller hvis du trenger hjelp med kontoen din, kan du gå til kundestøttedelen på nettstedet vårt (www.spacetalkwatch.com/support). I tilfelle konflikt mellom disse vilkårene og informasjon gitt av kundestøtte eller andre deler av nettstedet vårt, vil disse vilkårene ha forrang.

  12.4. Ugyldighet. Hvis noen bestemmelse eller bestemmelser i disse bruksvilkårene skal anses å være ugyldige, ulovlige eller ikke håndhevbare, skal gyldigheten, lovligheten og gjennomførbarheten av de gjenværende bestemmelsene forbli i full kraft og effekt.

  12.5. Endringer i vilkår for bruk og tildeling. Spacetalk kan fra tid til annen endre disse bruksvilkårene. Vi vil varsle deg minst 30 dager før disse nye bruksvilkårene gjelder for deg. Vi kan overdra eller overføre avtalen vår med deg, inkludert våre tilknyttede rettigheter og forpliktelser når som helst, og du samtykker i å samarbeide med oss i forbindelse med et slikt oppdrag eller overføring.

  12.6. Elektronisk kommunikasjon. Vi vil sende deg informasjon relatert til kontoen din (f.eks. betalingsautorisasjoner, fakturaer, endringer i passord eller betalingsmetode, confirmation meldinger, merknader) i elektronisk form, for eksempel via e-post til din e-postadresse oppgitt under registrering.