Användarvillkor för Spacetalk-appen och Spacetalk-enheterna

Spacetalk tillhandahåller en prenumerationstjänst som gör det möjligt för våra medlemmar att få och samla in lokaliserings- och andra uppgifter om anslutna enheter via Internet till vissa internetanslutna mobila enheter.

Dessa användarvillkor ("användarvillkor" eller "villkor") reglerar din användning av Spacetalk™-appen och Spacetalk™-enheterna. I dessa villkor avses med "Spacetalk-tjänsten", "vår tjänst" eller "tjänsten" den tjänst som tillhandahålls av Spacetalk för att upptäcka och använda Spacetalk-innehåll, inklusive alla funktioner, funktionaliteter och användargränssnitt, samt allt innehåll och all programvara som är kopplade till vår tjänst, inklusive Spacetalk-appen ("appen").

Appen och Spacetalk-enheter tillhandahålls till dig av Spacetalk Holdings Pty Ltd, SpacetalkWatch UK Ltd och Spacetalk USA Pty Ltd som är helägda dotterbolag till Spacetalk Ltd, ett publikt bolag som är noterat på Australian Stock Exchange (ASX företagskod: SPA) ABN 93 091 351 530.

1. Licensens omfattning

1.1. Spacetalk ger dig en icke-överlåtbar licens för att använda appen på produkter som du äger eller kontrollerar.

1.2. Dessa villkor reglerar allt innehåll, material eller tjänster som är tillgängliga från eller köpta i appen samt uppgraderingar som tillhandahålls av Spacetalk och som ersätter eller kompletterar den ursprungliga appen eller Spacetalk-enheterna.

1.3. Du får inte distribuera eller göra appen tillgänglig via ett nätverk där den kan användas av andra enheter än Spacetalk-enheter. Du får inte överföra, omdistribuera eller underlicensiera appen. Du får inte kopiera, göra reverse-engineering, demontera eller försöka ta fram källkoden till, ändra eller skapa derivatverk av appen.

2. Medlemskap

2.1. För att kunna använda Spacetalk-tjänsten måste du ha tillgång till internet, en mobil enhet och en aktuell prenumeration.

2.2. För att få en aktuell prenumeration måste du ladda ner applikationen från en appbutik på din mobila enhet och skapa ett konto i applikationen (inklusive verifiering av ditt konto via e-post).

2.3. Din prenumeration fortsätter tills du säger upp den.

2.4. En pågående prenumeration ger dig tillgång till vissa funktioner i tjänsten, men inte alla. Ytterligare funktionalitet kan vara tillgänglig i appen mot en extra avgift.

3. Fakturering

3.1. Faktureringscykel. Alla avgifter som du kan ådra dig i samband med din användning av tjänsten, såsom skatter och eventuella transaktionsavgifter, kommer att debiteras ditt iTunes-, Google Play- eller liknande konto vid bekräftelse av köpet.

4. Användning av data

4.1. Du samtycker till att Spacetalk kan samla in och använda tekniska data och relaterad information, inklusive men inte begränsat till teknisk information om din enhet, system- och App-mjukvara och kringutrustning som samlas in regelbundet för att underlätta tillhandahållandet av våra tjänster till medlemmen, och programuppdateringar, produktsupport och andra tjänster relaterade till Appen och Spacetalk-enheter. Spacetalk kan använda denna information (så länge den är i en form som inte identifierar dig personligen) för att förbättra sina produkter eller för att tillhandahålla tjänster eller teknik till dig. Mer information om vår användning av data finns i vår Integritetspolicy.

5. Spacetalk-tjänsten

5.1. Du måste vara 18 år för att abonnera på Spacetalk-tjänsten.

5.2. Spacetalk-tjänsten och allt innehåll som visas via tjänsten är endast för personligt och icke-kommersiellt bruk.

5.3. Du samtycker till att använda Spacetalk-produkterna och -tjänsterna, inklusive alla egenskaper och funktioner som är förknippade med dem, i enlighet med alla tillämpliga lagar, regler och förordningar eller andra restriktioner för användning av tjänsten eller innehållet i den. Du samtycker till att inte arkivera, reproducera, distribuera, modifiera, visa, utföra, publicera, licensiera, skapa derivat från, erbjuda till försäljning eller använda (förutom vad som uttryckligen tillåts i dessa villkor) innehåll och information som finns på eller erhålls från eller via Spacetalk-tjänsten. Du samtycker också till att inte: kringgå, ta bort, ändra, inaktivera, försämra eller omintetgöra något av innehållsskydden i Spacetalk-tjänsten; dekompilera, göra reverse engineering eller demontera programvara eller andra produkter eller processer som är tillgängliga via Spacetalk-tjänsten; infoga någon kod eller produkt eller manipulera innehållet i Spacetalk-tjänsten på något sätt; eller använda någon metod för datautvinning, datainsamling eller utvinning. Dessutom samtycker du till att inte ladda upp, lägga upp, skicka e-post eller på annat sätt sända eller överföra något material som är utformat för att avbryta, förstöra eller begränsa funktionaliteten hos någon datorprogramvara eller hårdvara eller telekommunikationsutrustning som är kopplad till Spacetalk-tjänsten, inklusive programvaruvirus eller någon annan datorkod, filer eller program. Vi kan säga upp eller begränsa din användning av vår tjänst om du bryter mot användarvillkoren eller om du ägnar dig åt olaglig eller bedräglig användning av tjänsten.

5.4. Kvaliteten och prestandan hos Spacetalk-tjänstens innehåll kan variera från enhet till enhet och kan påverkas av en mängd olika faktorer, t.ex. din plats, den bandbredd som finns tillgänglig via och/eller hastigheten på din internetanslutning.

5.5. Du förstår och erkänner att du är ansvarig för allt användarinnehåll som du skickar in eller bidrar med och att du har det fulla ansvaret för sådant innehåll, inklusive dess laglighet, tillförlitlighet, noggrannhet och lämplighet. När du tillhandahåller användarinnehållet försäkrar och garanterar du att (a) du äger eller kontrollerar alla rättigheter i och till sådant användarinnehåll och har rätt att bevilja den licens som beviljas ovan och (b) att allt ditt användarinnehåll uppfyller och kommer att uppfylla dessa användarvillkor.

6. Externa tjänster

6.1. Appen kan ge tillgång till Spacetalks och/eller tredje parts tjänster och webbplatser (kollektivt och individuellt "externa tjänster"). Du samtycker till att använda de externa tjänsterna på egen risk. Spacetalk är inte ansvarig för att undersöka och utvärdera innehållet eller riktigheten i externa tjänster från tredje part och ska inte vara ansvarig för sådana externa tjänster från tredje part.

7. Lösenord och åtkomst till konton

7.1. Den medlem som skapade Spacetalk-kontot ("kontoinnehavaren") har tillgång till och kontroll över Spacetalk-kontot och de Spacetalk-enheter som används för att få tillgång till vår tjänst. För att behålla kontrollen över kontot och för att förhindra att någon annan får tillgång till kontot (vilket skulle inkludera information om visningshistorik för kontot) bör kontoinnehavaren behålla kontrollen över de Spacetalk-enheter som används för att få tillgång till tjänsten och inte avslöja det lösenord som är kopplat till kontot för någon. Du är ansvarig för att uppdatera och upprätthålla riktigheten i den information som du ger oss om ditt konto. Vi kan avsluta ditt konto eller sätta ditt konto i vänteläge för att skydda dig, Spacetalk eller våra partner från identitetsstöld eller annan bedräglig verksamhet.

8. Garantier, skadestånd och ansvarsbegränsningar

8.1. Spacetalk-tjänsten tillhandahålls "i befintligt skick" och utan garantier eller villkor. I synnerhet kan det hända att vår tjänst inte är oavbruten eller felfri.

8.2. Vi garanterar inte att de resultat som kan erhållas från appen kommer att vara exakta och tillförlitliga.

8.3. Under inga omständigheter ska Spacetalk, våra direktörer, anställda, entreprenörer och ombud vara ansvariga för skada, dödsfall, förlust, anspråk eller direkta, indirekta, straffrättsliga, särskilda skador eller följdskador av något slag som härrör från din användning av appen eller relaterade tjänster eller för andra anspråk som på något annat sätt är relaterade till användningen av Spacetalk-enheterna eller appen. Eftersom vissa jurisdiktioner inte tillåter uteslutning eller begränsning av ansvar för följdskador eller tillfälliga skador, ska vårt ansvar i sådana jurisdiktioner begränsas till det lägsta av abonnemangsbeloppet för Appen och det belopp som tillåts enligt lag.

8.4. Dessa villkor begränsar inte eventuella garantier eller konsumentskyddsrättigheter som du kan ha rätt till enligt tvingande konsumentlagstiftningen i din region.

8.5. Du samtycker till att ersätta, försvara och hålla Spacetalk och våra associerade enheter skadeslösa från alla anspråk eller krav, inklusive rimliga juridiska kostnader, som görs av tredje part på grund av eller som uppstår till följd av ditt brott mot dessa villkor eller de dokument som de innehåller genom hänvisning eller genom ditt brott mot någon lag eller tredje parts rättigheter.

9. Avstående från grupptalan

9.1. Om det är tillåtet enligt tillämplig lag samtycker du och Spacetalk till att var och en endast får väcka talan mot den andra i din eller dess individuella egenskap, och inte som målsägande eller klassmedlem i något påstådd klass- eller representativt förfarande. Vidare får domstolen, om det är tillåtet enligt tillämplig lag och om inte både du och Spacetalk kommer överens om annat, inte konsolidera mer än en persons krav med dina krav och får inte heller på annat sätt leda någon form av representativt förfarande eller gruppförfarande.

10. Acceptabel användning

Spacetalk™-appen och Spacetalk™-enheter är inte avsedda att:

  användas för olaglig spårning och övervakning av fysiska personer
 • användas av personer som inte är auktoriserade av den primära kontoinnehavaren
 • användas i syfte att trakassera eller kränka
 • användas i områden med begränsat tillträde
 • användas för att göra personliga vinster eller bedriva personlig verksamhet
 • användas på ett sätt som kan påverka dess tillförlitlighet eller effektivitet
 • användas på något sätt för att bryta mot upphovsrätt, databasrättigheter, varumärken eller annan immateriell egendom
 • användas på ett sätt som strider mot detta avtal eller i olagligt syfte
 • användas som medicinsk utrustning och/eller istället för medicinsk rådgivning
 • användas för att ersätta en vårdgivare eller medicinsk vård

Spacetalk™-appanvändare får inte:

 • använda Spacetalk-enheter på ett sätt som inkräktar på enhetens användares och andras rättigheter
 • få åtkomst till, ladda ner, skicka eller ta emot data (inklusive bilder) som på något sätt är stötande, inklusive sexuellt explicit, diskriminerande, ärekränkande eller förtalande material
 • ansluta Spacetalk och deras mobila enheter till internet med hjälp av icke-standardiserade anslutningar
 • på något sätt störa eller försöka störa Spacetalk-enheternas och appens funktionalitet eller korrekta funktion, eller försöka störa den
 • ladda upp till appen eller använda appen för att lagra, bearbeta eller överföra material som strider mot tredje parts integritets- eller dataskyddsrättigheter
 • använda appen för att lagra, bearbeta eller överföra skadlig kod. Med skadlig kod avses programmering (kod, skript, aktivt innehåll och annan programvara) som är utformad för att störa eller förhindra driften, samla in information som leder till förlust av integritet eller utnyttjande, eller få obehörig tillgång till systemresurser, eller som på annat sätt uppvisar ett missbrukande beteende. Skadlig kod omfattar datorvirus, maskar, trojanska hästar, spionprogram, oärlig adware, scareware, crimeware, de flesta rootkits eller andra skadliga eller oönskade program eller mjukvara.
 • utge dig för att vara en annan person, förvränga din anknytning till en annan person eller enhet, ägna dig åt bedrägeri eller dölja eller försöka dölja din identitet
 • få tillgång till någon obehörig del av Spacetalk-appen eller -tjänsten
 • försöka äventyra appens eller Spacetalk-tjänstens säkerhet på något sätt
 • försöka undersöka, skanna eller testa sårbarheten hos någon del av appen eller Spacetalk-tjänsten utan vederbörligt tillstånd

  Brott mot denna Policy för godtagbar användning kan leda till att användarens konto stängs av eller avslutas. Dessutom kan användaren bli tvungen att betala kostnaderna för utredning och korrigerande åtgärder i samband med överträdelser. Eventuell brottslig verksamhet kan hänskjutas till brottsbekämpande myndigheter. Eventuell skada på appen eller Spacetalk-enheter som orsakas av en överträdelse av denna policy för godtagbar användning kan leda till rättsliga åtgärder.

  11. Säkerhets- och användningsvarningar

  11.1. Spacetalk-tjänsten får aldrig helt och hållet förlitas på för att garantera säkerhet, vistelseort eller lokalisering för den som bär Spacetalk-enheter. Spacetalk ger inga garantier, utfästelser eller garantier för lokaliseringsuppgifternas och notifieringarnas exakthet eller tillförlitlighet. Platsens noggrannhet varierar från plats till plats och man får aldrig förlita sig enbart på den för att identifiera Spacetalk-enhetens användares plats.

  11.2. Spacetalk-tjänsten är en tjänst för konsumenternas allmänna välbefinnande och får aldrig användas som medicinsk utrustning. Spacetalk är inte avsett att ersätta en vårdgivare eller medicinsk vård för en person som har hälsoproblem. Den information som tillhandahålls i Spacetalk-tjänsterna är inte en ersättning för att erhålla korrekt medicinsk eller annan professionell vård eller tjänster. Användarna bör söka oberoende råd från en läkare.

  11.3. Spacetalk-tjänsten är inte en livräddande apparat och kan inte garantera någon prestationsnivå utöver vad som kan förväntas av teknik av detta slag. Den kan bara fungera som den ska när den används på rätt sätt. Om Spacetalk-tjänsten inte ringer eller sms:ar när den ska, ta hjälp av en alternativ metod.

  11.4. Den här enheten är beroende av mobiltjänstleverantörens nättäckning för att kunna ringa och ta emot samtal, skicka SMS och överföra information om GPS-positionering. Dessa tjänster kan variera mellan olika leverantörer och platser i världen. GPS-positioneringen kan försämras när du befinner dig i byggnader eller bebyggda områden. Dessutom kan lokalisering utomhus ibland ge felaktiga koordinater om enheten inte kan få en fixering av ett minsta antal satelliter. GPS-positioneringens noggrannhet bestäms av om det finns en obehindrad siktlinje till de tillgängliga satelliterna.

  11.5. Det rekommenderas starkt att användaren regelbundet testar sin enhet var 1–3:e månad genom att trycka på SOS-knappen. Det är användarens ansvar att se till att deras telefonleverantör underrättas innan kreditkortet löper ut eller om kredit behöver läggas till på det SIM-kort som används i enheten.

  11.6. Nödkontakter som registreras i Spacetalk-tjänsten bör vara personer som är tillgängliga för att hjälpa dig och bör väljas med omsorg.

  12. Övrigt

  12.1. Tillämplig lag. Dessa användarvillkor ska regleras av och tolkas i enlighet med lagstiftningen i södra Australien, Storbritannien eller USA beroende på vald region och bosättningsort.

  12.2. Din användning av appen omfattas också av Spacetalks Integritetspolicy som gäller för din region och som finns tillgänglig på www.spacetalkwatch.com.

  12.3. Kundsupport. Om du vill ha mer information om vår tjänst och dess funktioner eller om du behöver hjälp med ditt konto kan du besöka avsnittet Support på vår webbplats (www.spacetalkwatch.com/support). I händelse av en konflikt mellan dessa användarvillkor och information som tillhandahålls av kundsupport eller andra delar av vår webbplats har dessa användarvillkor företräde.

  12.4. Uppdelbarhet. Om någon eller några av bestämmelserna i dessa användarvillkor anses vara ogiltiga, olagliga eller ogenomförbara ska giltigheten, lagligheten och verkställbarheten av de återstående bestämmelserna fortsätta att gälla fullt ut.

  12.5. Ändringar av användarvillkoren och överlåtelse. Spacetalk kan från tid till annan ändra dessa användarvillkor. Vi kommer att meddela dig minst 30 dagar innan dessa nya användarvillkor gäller för dig. Vi kan när som helst överlåta eller överföra vårt avtal med dig, inklusive våra tillhörande rättigheter och skyldigheter, och du samtycker till att samarbeta med oss i samband med en sådan överlåtelse eller överföring.

  12.6. Elektronisk kommunikation. Vi kommer att skicka dig information som rör ditt konto (t.ex. betalningsauktoriseringar, fakturor, ändringar av lösenord eller betalningsmetod, bekräftelsemeddelanden, meddelanden) endast i elektronisk form, t.ex. via e-post till din e-postadress som du angav vid registreringen.